Proces

Aedes tekent Convenant duurzaam bosbeheer

Verduurzaming van de houtketen moet de komende jaren bijdragen aan het behoud van de bossen. Dat is op 22 maart 2017 vastgelegd in het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. Het convenant is ondertekend door minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, brancheorganisaties uit de houtsector, vakbonden en het maatschappelijk middenveld, waaronder Aedes.

Duurzame houtketen versnellen
In Nederland werken honderden bedrijven in de toelevering, verwerking en distributie van hout voor bijvoorbeeld daken en ramen, meubilair en keukens. De belangrijkste doelen van het convenant zijn versnelling van de verduurzaming van de houtketen, vermindering van de administratieve lasten in de handelsketen en het gebruik van duurzaam hout in aanbestedingscontracten. 

Kennisuitwisseling
In haar bijdrage aan deze doelen zal Aedes vooral inzetten op kennisuitwisseling in de corporatiesector en met andere relevante partijen. 

Aedes heeft begin dit jaar de mening van de leden gepeild en mede op grond daarvan het convenant getekend. Het convenant is een vervolg op de Green Deal uit 2013 die ook door Aedes werd ondertekend. De afspraken uit het convenant zijn niet bindend en voor Aedes en voor woningcorporaties niet in rechte afdwingbaar.

Mocht uw corporatie goede praktijkvoorbeelden hebben die u met andere corporaties wilt delen, kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Elroy de Groot, e.degroot@aedes