Verdieping

Aedes: ‘Kortingsregeling zonnestroom werkt niet in de huursector’

Voor sociale huurders is het vrijwel onmogelijk om belastingkorting te krijgen op zonnestroom op basis van de zogenaamde postcoderoosregeling die sinds 1 januari 2014 geldt. Dat stelt Aedes in een brief op basis van een onderzoek. Aedes roept minister Kamp (Economische Zaken) op om met een alternatief te komen voor deze regeling, die voortkomt uit het Nationaal Energieakkoord.

Coöperaties, zoals VvE’s, kunnen in aanmerking komen voor korting op de energiebelasting op de stroomproductie van een gezamenlijke zonnestroominstallatie als zij in dezelfde ‘postcoderoos’ wonen als waar de installatie staat. Voor huurders is dat meestal niet werkbaar. Om in aanmerking te komen voor de korting moeten zij namelijk een coöperatie opzetten en zelf investeren in de gezamenlijke installatie. Huurders van sociale huurwoningen beschikken over het algemeen niet over de middelen en mogelijkheden om zo’n investering te doen. Ook voor woningcorporaties bevat de regeling te veel belemmeringen om te investeren in collectieve zonnestroominstallaties.

Alternatieve regeling
Aedes pleit bij minister Kamp voor een alternatieve kortingsregeling voor de sociale huur. Voor grootverbruikers is er al de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Een dergelijke regeling kan ook goed werken voor collectieve zonnestroominstallaties in de huursector.

Onderzoek
Aedes baseert zich op het eigen onderzoek Businesscase Postcoderoos, in samenwerking met ASN Bank, Atrivé en een aantal provincies, gemeenten en woningcorporaties. Uit vijf casussen van collectieve zonnestroom blijkt dat door de postcoderoos maar een beperkt aantal individuele projecten van de grond zal komen. De haalbaarheid van zulke projecten hangt namelijk sterk af van vrijwillige inzet en de welwillendheid van gemeenten, provincie of leveranciers. De periode waarin deelnemers belastingverlaging krijgen - gedurende 10 jaar 7,5 cent per kilowattuur – is volgens het rapport te kort en levert daardoor grote exploitatierisico’s op. Bovendien is de korting te laag voor een gezonde businesscase. Ook is er een te grote afhankelijkheid van de medewerking van energieleveranciers.