Ontwikkelparcours conceptueel bouwen

Weet jij wat je in 2025 doet? In een veranderende (corporatie)wereld? We moeten als organisatie en als mens bijblijven om de uitdagingen in onze sector aan te gaan. Om meer betaalbare huurwoningen mogelijk te maken en conceptueel bouwen te stimuleren lanceren Aedes, het Netwerk Conceptueel Bouwen en bouw-opleidingscentrum Brickton het Ontwikkelparcours conceptueel bouwen voor het programma De Bouwstroom.

Conceptueel bouwen is werken vanuit herhaalbare oplossingen die ook flexibel zijn. Hierdoor kan ieder project inspelen op de eigenheid van de bewoners, de locatie en de opdrachtgever. Bij conceptueel bouwen gaat de corporatie bestaande woningconcepten op de markt inkopen, in plaats van zelf nieuwbouwprojecten ontwikkelen. Dit verlaagt de kosten en zorgt voor meer betaalbare huurwoningen.

Ontwikkelparcours

In het ontwikkelparcours leert u alles over de overgang van de traditionele manier van bouwen naar conceptueel bouwen. En alles over de transitie van individueel inkopen naar collectief opdrachtgeverschap.

Het ontwikkelparcours bestaat uit vier modules. Dit zijn:

  1. De driedaagse basistraining ‘Het fundament’ conceptueel bouwen.
  2. Een parcours voor gevorderden dat ruimte biedt aan individuele opleidingsbehoeften.
  3. Het expert parcours voor verandering om de interne cultuurverandering te versnellen.
  4. Expert modules waarin corporatiemedewerkers zich kunnen verdiepen in aspecten van conceptueel bouwen.

Driedaagse basistraining

De driedaagse basistraining start vanaf november 2020 op diverse locaties in Nederland. Hierbij komt onder andere aan bod:

  • Wat is conceptueel bouwen en welke ambitie ligt daaraan ten grondslag?
  • Inzicht in het proces van conceptueel bouwen.
  • Het belang van ketensamenwerking.
  • Conceptueel Bouwen in de praktijk: bezoek aan bouwplaats en industrie.
  • De cultuurverandering die nodig is.
  • Inzicht in de eigen rol en/of invloed op conceptueel bouwen in eigen werk en organisatie.

De training is relevant voor alle corporatiemedewerkers die een rol hebben in het bouwproces: van bestuurder tot projectleider en van onderhoudsmedewerker tot woonconsulent.

Deelname aan de driedaagse training kost 1.250 euro.

Op de trainingslocatie is het mogelijk volledig veilig en coronaproof trainingen te geven. Dit is ook toegestaan, want trainingsinstellingen vallen onder de uitzonderingen voor binnenlocaties bij de coronamaatregelen die gelden sinds 29 september 2020.

Aanmelden

U kunt zich vanaf nu aanmelden voor de driedaagse training op Wat doe jij morgen?  

Watdoejijmorgen.nl is jouw startpunt als je wilt bijblijven, groeien, ontwikkelen en leren in de corporatiesector. Wat doe jij om bij te blijven?

Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder

Met het programma De Bouwstroom willen Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen woningbouwcorporaties en aanbieders stimuleren anders te werken. Door waar mogelijk conceptueel te bouwen en gezamenlijk nieuwbouw sneller, innovatiever en goedkoper te realiseren. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.