Stichting Visitatie: ‘Corporaties doen hun werk steeds beter’

Over de hele linie doen woningcorporaties hun werk de laatste jaren steeds beter. Dat concludeert Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) uit een analyse van 430 maatschappelijke visitaties sinds 2011. Vooral de manier waarop corporaties zich extern verantwoorden is duidelijk verbeterd. 

Volgens SVWN hebben corporaties hun interne besturing en het functioneren van de raad van commissarissen aangescherpt. De prestaties van bijna alle corporaties sluiten goed aan bij de lokale opgaven. Belanghebbenden zijn over het algemeen tevreden over het presteren van de corporatie en over de relatie die zij met de corporatie hebben. Huurder zijn daarover kritischer dan gemeenten en overige stakeholders.

Deze conclusies trekt SVWN uit een onderzoek naar de resultaten van alle visitaties die in de afgelopen jaren bij woningcorporaties zijn uitgevoerd. Het is een update van een onderzoek van RIGO in opdracht van BZK uit 2016, met de 149 visitaties die sindsdien nog zijn uitgevoerd. De update bevestigt op hoofdlijnen de conclusies uit de eerdere analyse.