Vereniging

Visitatierapport met zienswijze zelf naar minister sturen

Woningcorporaties moeten binnen zes weken na afronding van een visitatie het visitatierapport én de zienswijze (ook wel bestuurlijke reactie genoemd) zelf naar de minister sturen. Dit staat in de Woningwet. In de praktijk blijkt dit nog onvoldoende bekend bij corporaties.

Het postadres is het algemene adres van de Inspectie Leefomgeving en Transport, ter attentie van de Autoriteit woningcorporaties: Postbus 16191, 2500 BD, Den Haag.