Wooncoöperatie krijgt wettelijke basis

De wooncoöperatie krijgt een plek in het woonbestel. In een wooncoöperatie organiseren huurders en kopers zelf hun huisvesting. Minister Blok stuurde op 2 september 2014 een wetswijziging hierover naar de Tweede Kamer.

Het voorstel gaat in eerste instantie over een vorm waarbij zittende huurders de woning van hun woningcorporatie kopen. Die aspirant-kopers en huurders vormen samen de wooncoöperatie. De coöperatie regelt het onderhoud en beheer van de woningen, dat ook aan de woningcorporatie uitbesteed kan worden.

Pilotproject
Minister Blok stelde de wetswijziging en een conceptregeling op na een consultatieronde onder belangenorganisaties, waaronder Aedes. Bij die consultatie gaf Aedes aan vooral kansen te zien voor coöperaties in de kleine kernen. Platform31 start in september 2014 met een programma Wooncoöperaties dat bestaat uit pilotprojecten en uitmondt in een handreiking. Aedes ondersteunt dit omdat zo meer duidelijkheid ontstaat over de daadwerkelijke behoefte aan deze organisatievorm.