Publicatie

Accolade: ‘Zorg voor maatwerk bij bewonersinitiatieven’

Bewoners krijgen en nemen steeds vaker de ruimte om zelf zaken in de straat, buurt of wijk te regelen. Wat kan de rol van woningcorporaties daarbij zijn? Dat onderzocht de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van woningcorporatie Accolade. Margriet Ausma, manager Wijken en Buurten bij Accolade, vertelt over de belangrijkste conclusies uit het rapport Wie is aan de buurt?.

Waarom gaven jullie opdracht voor dit onderzoek?
‘We zien steeds vaker initiatieven ontstaan. Die komen echt vanuit de huurder, bij de meeste zijn wij niet betrokken. Zulke initiatieven zorgen vaak voor veel energie en meer betrokkenheid in een buurt. Daarom zien we er graag meer ontstaan. In het onderzoek keek de Rijksuniversiteit Groningen welke initiatieven er al zijn, wat maakt dat ze ontstaan, wat we daarvan kunnen leren en welke rol we er als corporatie in kunnen spelen. De onderzoekers vonden 246 bewonersinitiatieven in onze vijf Friese kerngebieden, veel meer dan we dachten dat er waren. 82 vulden een enquête in en 14 deden mee aan diepte-interviews.’

Wat is doorgaans jullie rol bij bewonersinitiatieven?
‘Als bewoners ons benaderen dan ondersteunen we ze, bijvoorbeeld met publiciteit via Facebook of onze website, door ons netwerk in te schakelen of door praktische hulp, zoals het regelen van statafels. In het verleden namen we weleens te veel de regie over. Dan stelden we bijvoorbeeld voor om meer straten ergens bij te betrekken. Dat werkt niet ondanks de goede bedoelingen, want zo zet je de actieve bewoners buitenspel.’

Wat gaan jullie anders doen naar aanleiding van het onderzoek?
‘We zorgen voor voldoende mandaat en budget voor onze medewerkers zodat ze initiatieven kunnen ondersteunen. Die medewerkers noemen wij “grenswerkers”: verbinders tussen onze organisatie en onze huurders. Het zijn medewerkers met direct contact met bewoners, zoals een buurtbeheerder. Zij kunnen actieve bewoners bij elkaar brengen, ondersteunen en initiatieven bekender maken. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn: ga er niet van uit dat initiatieven jaren duren, sluit aan bij hun motieven, laat de regie bij hen en zie ze als gelijkwaardige partner.’

Wat waren de meest opvallende conclusies uit het onderzoek?
‘Bewonersinitiatieven willen vaak geen tijd of geld van ons. Ze willen vooral waardering: dat wij eens bij ze langskomen om te kijken en om met ze te praten. Verder weten we nu beter waarom initiatieven ontstaan. Vaak is er een fysieke aanleiding, bijvoorbeeld de behoefte aan meer groen in een buurt. En bijna alle initiatieven willen de betrokkenheid in de buurt vergroten. Vaak is dit gekoppeld aan een ander doel, zoals het inrichten van een speeltuin.’

Het rapport geeft jullie aanbevelingen, zijn die ook toe te passen door andere corporaties?
‘Jazeker. Een interessante aanbeveling vinden wij die van maatwerk. Zeg niet van tevoren waar een initiatief aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor ondersteuning. We zijn geneigd allemaal regels te bedenken, maar er kan best veel binnen de wettelijke kaders. Dus ga het gewoon doen als corporatie, ga het gesprek aan met initiatiefnemers en zie wat ervan komt.’

Lees de interactieve versie van het rapport met daarin onder meer video's van bewonersinitiatieven.