Publicatie

Publicaties bewonersparticipatie, zelfbeheer en wijkorganisaties

Naar bewonersparticipatie en zelfbeheer is veel onderzoek gedaan. Hieronder een selectie van publicaties over die onderwerpen.