Aedes en Platform31: werken aan handreiking beheercoöperatie

Stelt u zich voor. Een groep sociale huurders wil graag het beheer en onderhoud van corporatiewoningen overnemen maar niet het eigendom zoals bij een wooncoöperatie wel zo is. Hoe regelt u dat dan? Dan is de beheercoöperatie een van de varianten van de wooncoöperatie waaruit huurders kunnen kiezen. Maar hoe pakt u dat aan? Aedes werkt samen met Platform31 aan een handreiking die dit proces uitlegt. We verwachten de handreiking voor de zomer te publiceren.

Wat is de beheercoöperatie?
De beheercoöperatie is een van de varianten van de wooncoöperatie. Het verschil zit in het eigendom. Bewoners nemen namelijk niet het eigendom of de volledige exploitatie van de corporatie over, maar wel vergaande taken in zelfbeheer.

Handreiking voor oprichten van beheercoöperatie
Er zijn op dit moment verschillende corporaties die dit willen faciliteren, echter is er nog veel onduidelijkheid over wat wettelijk wel en niet is toegestaan. En ontbreekt er op dit moment enige mate van standaardisering.

Om voor corporaties en initiatiefnemers het oprichtingsproces makkelijker te maken werkt Aedes samen met Platform31 aan een handreiking waarin kaders voor de beheercoöperatie in beeld worden gebracht. Deze leidraad is een aanvulling “De wooncoöperatie: vijfstappenplan voor woningcorporaties” de handreiking voor corporaties die Aedes samen met Platform31 in 2016 heeft opgesteld.

Model bestuursverklaring verantwoording ook voor wooncoöperatie
Onlangs liet de Autoriteit Woningcorporaties weten dat naast zorg- en maatschappelijke instellingen en leegstandbeheerders sinds februari 2019 ook wooncoöperaties de huidige model-verklaring mogen gebruiken bij de verantwoording over de toewijzingen.