Wat doet Aedes om de legitimering van de sector te vergroten?

In de praktijk blijkt het voor corporaties niet eenvoudig om begrip en betrokkenheid bij stakeholders te organiseren. Tijdens het verenigingscongres van november 2014 stemden Aedes-leden in met een traject om de legitimatie te vergroten.

Transparantie
Woningcorporaties maakten tijdens het congres met ruime meerderheid afspraken over legitimering van de sector: met name over transparantie en de invloed van stakeholders. Corporaties geven voortaan inzicht in hun financiële mogelijkheden en de financiële effecten van beleidskeuzes. Hiervoor start in 2015 een experiment met de transparantietool.

Invloed
Ook spraken zij af dat iedere corporatie gaat werken aan een cultuur waarbij de invloed van stakeholders, zoals huurders en gemeenten sterker wordt. Aedes zet daarvoor een aantal pilots op, waar corporaties in 2015 aan kunnen deelnemen. Die experimenten richten zich op de instelling van een corporatieraad, het versterken huurdersorganisatie en bestaande praktijkvoorbeelden.

Corporaties en legitimatie
In de praktijk blijkt het voor corporaties niet eenvoudig om begrip en betrokkenheid bij stakeholders te organiseren. Daarover zijn afgelopen periode discussies gevoerd. De analyses en aanbevelingen zijn onder andere gedaan in rapporten De balans verstoord en De balans hersteld. Maar ook in het rapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties staan kwesties die het beeld van een betekenisvolle en verbonden corporatie midden in de samenleving, verstoren. De pilots moeten de transparantie naar en de invloed van stakeholders vergroten. De experimenten worden na een jaar geëvalueerd. Daarna volgt een besluit over verankering in het stelsel.