‘Voor échte participatie moet je je openstellen’

Sinds kort houdt een corporatieraad de mensen van woningcorporatie Leystromen bij de les over wat er speelt in de samenleving. En Woonservice Meander liet dorpsbewoners meebeslissen over het vervolg van een sloop-nieuwbouwproject. Dit zijn enkele praktijkvoorbeelden van nieuwe vormen van participatie.

In drie pilots zijn corporaties op zoek naar nieuwe en bestaande manieren om invloed en zeggenschap te organiseren. De uitkomsten worden gepresenteerd op het Aedes-verenigingscongres in november 2016. Op 17 mei deelden de pilotdeelnemers alvast hun ervaringen tijdens de Lentebijeenkomst legitimatie en participatie, georganiseerd door Aedes samen met de Woonbond en Atrivé. Klik hier voor een video-impressie van de Lentebijeenkomst.

Ferenc van Damme, communicatieadviseur bij de provincie Overijssel, opende de Lentebijeenkomst met de stelling dat corporaties zich écht moeten openstellen als zij de invloed van huurders serieus willen nemen. ‘Begin met kleine proefprojecten gericht op verschillende doelgroepen’, adviseert hij. ‘Met één generieke aanpak krijg je het niet voor elkaar.’

Praktijkvoorbeeld Corporatieraad
Paul van der Velde, manager maatschappij en innovatie van Leystromen, vertelde dat het veel tijd heeft gekost om de juiste mensen te vinden voor hun corporatieraad. Maar het is gelukt. Op de eerste bijeenkomst waren twintig leden van gevarieerde achtergrond onder wie een oud-wethouder, een ex-dakloze, een wijkagent, een Turkse fysiotherapeut en twee huurders. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter spraken zij onder andere over individualisering in de maatschappij. De corporatieraad komt vijf tot zes keer per jaar bij elkaar.

Praktijkvoorbeeld Bring your own
Susan Goes, beleidsadviseur strategie van Woonservice Meander, doet mee met het proefproject Bring your own. Hierbij delen corporaties ervaringen met al bestaande manieren om invloed van belanghebbenden te organiseren. De voorbeelden komen uiteindelijk in een interactieve Aedes-publicatie. ‘Zo kunnen we van elkaar leren. Niet om te kopiëren, maar om elkaar te inspireren.’

Goes vertelde over een sloop-nieuwbouwproject in het dorp Eethen. In vier fasen zouden oude woningen en een school plaatsmaken voor nieuwe woningen en een brede school. Halverwege het project moest de corporatie stoppen vanwege de crisis. Een deel van het geplande aantal woningen en de nieuwe brede school waren klaar maar er was geen budget meer voor sloop van de oude school, verouderde woningen en bebouwing van lege kavels. Woonservice Meander besloot de dorpsbewoners te vragen wat zij wilden in de nieuwe situatie en de nieuwe omstandigheden. De ideeën uit een brainstorm werden uitgewerkt waarna de bewoners zelf prioriteiten konden stellen. Inmiddels biedt de oude school ruimte voor een fietsenmaker, een zorgpunt, fysiotherapie en dagbesteding. Zij kregen een groeicontract, zodat ze met een verlaagde huur eerst hun bedrijf kunnen opbouwen. Ook werden negen woningen die op de nominatie voor sloop stonden aan de buitenkant opgeknapt en voor een lage verkoopprijs verkocht aan jongeren die zelf de binnenkant aanpakken.

Afsluiting
In de middag bogen de aanwezige corporatiemedewerkers en huurders zich over de vraag hoe participatie er over tien jaar uitziet en wat daarbij dilemma’s en mogelijke oplossingen zijn. Deze inventarisatie is binnenkort verkrijgbaar. Hoogleraar Gert van Dijk sloot de interactieve middag af. Hij constateerde veel eigenaarschap bij de deelnemers: ‘Huurdersparticipatie staat op ieders agenda, maar simpel is het niet. Je speelt op veel schaakborden tegelijk.’ Hij pleitte ervoor om ‘het onderwerp gezamenlijk verder te blijven brengen en creatief te zijn in oplossingen’.