TRIAS Legitimatiecheck: ‘Vertrouwen koppelen aan transparantie’

Hoe kijken huurders tegen corporaties aan? Komt dat overeen met hoe corporaties zichzelf zien? De door Aedes ontwikkelde TRIAS Legitimatiecheck  biedt inzicht. Woningcorporatie Pré Wonen uit Velserbroek voerde het onderzoek in het voorjaar van 2018 uit. 

‘De TRIAS Legitimatiecheck is een heel nuttig instrument’, vertelt Sandra Roozen, strategisch businesspartner bij Pré Wonen. ‘De gedetailleerde uitwerking levert je inzichten op waar je echt verder mee kunt.’ Deze waren niet wereldschokkend, vertelt Roozen. ‘Eigenlijk is dat maar goed ook. Wat de check wel opleverde zijn inzichten die toepasbaar zijn op nieuwe situaties. Een voorbeeld is dat we best eens buiten de gebaande paden mogen lopen. Dit sluit aan bij ons nieuwe ondernemingsplan waarin we noemen dat we willen inzetten op betere resultaten voor onze huurders.’ 

Anders werken
Corporaties kiezen zelf hoe en wanneer ze de TRIAS Legitimatiecheck inzetten. Bij Pré Wonen was het nieuwe ondernemingsplan de aanleiding voor het gebruik ervan. Roozen: ‘We wilden weten wat onze huurders en samenwerkingspartners van ons verwachten. De enquête leverde kwantitatieve gegevens waar we kwalitatief op door konden gaan. Een voorbeeld: partners gaven aan dat ze ons met name zien als een organisatie die woningen verhuurt en voor de huurder werkt. Hun wens is om meer samen te werken. Tijdens de bespreking van de resultaten van de enquête hebben we hier verder over gepraat. Uiteindelijk krijg je zo een goed totaalbeeld waar je de verbeterpunten uit kunt afleiden.’ 

Betrokkenheid vergroten
Pré Wonen zette de vragenlijst niet alleen bij samenwerkingspartners uit, maar ook bij huurders, medewerkers en de raad van commissarissen. Roozen: ‘Door verschillende groepen te bevragen, kun je de verwachtingen die de groepen hebben goed vergelijken. De verschillen zijn interessant; huurdersorganisaties willen bijvoorbeeld meer informatie en een zorgorganisatie verwacht meer onderlinge afstemming.’

Het is ook een goed instrument om de betrokkenheid van samenwerkingspartners met de corporatie te vergroten, vertelt Roozen. ‘We verzamelen informatie en kunnen daarna tijdens een gesprek gericht verslag uitbrengen van onze keuzes en afwegingen. We koppelen daarmee transparantie aan vertrouwen.’

Nulmeting
‘Je moet goed weten wat je doel is als je de TRIAS Legitimatiecheck gaat uitvoeren’, zegt Roozen. ‘De methodiek is vrij eenvoudig en op basis van de uitkomsten krijg je praktische adviezen over eventuele vervolgstappen en het versterken van de legitimatie. Die begeleiding vond ik erg goed. Als ik een vraag had, kreeg ik snel antwoord en dachten de experts van Atrivé inhoudelijk mee.’ 
Over twee jaar wil Pré Wonen het onderzoek herhalen. ‘Het is zonde van de tijdsinvestering om het bij een eenmalige meting te houden’, legt Roozen uit. ‘Ik zie de TRIAS Legitimatiecheck van 2018 als een nulmeting. Over twee jaar willen we verbeteringen kunnen constateren. Dit helpt ons de relatie met onze partners te verbeteren, en om onze ambitie "iedereen een fijn thuis" waar te maken.’