Instrument

Transparantietool: inzicht in keuzes en financiën woningcorporaties

Update

Welke financiële gevolgen heeft het als een woningcorporatie kiest voor nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door Aedes ontwikkelde Transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Corporaties geven zo stakeholders als gemeenten en huurders inzicht in gevolgen van mogelijke keuzes.

Inzicht in keuzes
Woningcorporaties zijn transparant over de keuzes die zij maken en de gevolgen daarvan voor de financiën van de corporatie. De Transparantietool is daarbij een nieuw praktisch hulpmiddel. Corporaties kunnen het instrument gebruiken in gesprekken met belanghebbenden zoals gemeenten en huurders, bijvoorbeeld bij het maken van een ondernemingsplan of in het overleg over prestatieafspraken. Het is mogelijk om direct berekeningen te maken met het model. De uitkomsten worden op een begrijpelijke manier gepresenteerd.

Op gelijkwaardig niveau praten
‘De Transparantietool is een relatief eenvoudig instrument om met onze belanghebbenden op gelijkwaardig kennisniveau te praten. Daardoor kunnen we de discussie scherper voeren’, zegt François Claessens, directeur-bestuurder van woningbouwvereniging Hoek van Holland, één van de vijf corporaties die in 2015 deelnamen aan de pilotfase.

Stakeholders positief
Ook vertegenwoordigers van de gesprekspartners van corporaties denken dat de Transparantietool hen helpt bij gesprekken over prestaties van corporaties en te maken beleidskeuzes. Ronald Paping, directeur Woonbond: ‘Wij zijn er daarom voor het instrument ook ter beschikking te stellen van huurdersorganisaties.’ Aedes kan zich goed voorstellen dat corporaties de transparantietool beschikbaar stellen aan huurdersorganisaties.

Ook de VNG onderschrijft de Transparantietool. Jop Fackeldey, vice-voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen: ‘Het is een waardevol instrument om het overleg tussen gemeenten, huurders en de woningcorporatie te faciliteren.’

Versies voor kleine en grotere corporaties
De Transparantietool is er in twee versies: voor corporaties tot 12.000 woningen (ontwikkeld door RIGO Research en Advies) en voor grotere (ontwikkeld door Ortec Finance). De Transparantietool zal worden verbeterd op basis van de ervaringen die corporaties en hun belangenhouders ermee opdoen.

Vragen en antwoorden
Aedes heeft een overzicht gemaakt van meestgestelde vragen en antwoorden over het gebruik van de Transparantietool. De meeste vragen hebben te maken met de invoermodule. De antwoorden vormen tevens een aanvulling op de technische handleiding. De vragen en antwoorden worden periodiek bijgewerkt.

Aan de slag!
De Transparantietool is dit jaar gratis beschikbaar voor leden. Wilt u aan de slag met de Transparantietool? Stuur dan een mail naar Transparantietool@aedes.nl.

Webinar terugkijken
Zo’n 125 mensen bekeken één van de twee praktijkwebinars over de Transparantietool die Aedes organiseerde op 17 mei 2016. In het eerste webinar leidde Johan Conijn (directeur Ortec Finance) Aedes-leden stap voor stap door de SBI Transparantietool voor grote corporaties met meer dan 12.000 vhe. Aedes-leden kunnen dat webinar hier terugkijken.
In het tweede webinar liet Peter van Os (partner RIGO Research en Advies) zien hoe de Transparantietool voor corporaties tot 12.000 vhe in de praktijk werkt. Kijk het webinar hier terug.

Toolbox legitimatie
Dit rapport maakt deel uit van een verzameling instrumenten waarmee corporaties huurders en andere belanghebbenden nog beter kunnen betrekken bij hun beleid. Ga voor alle instrumenten naar www.aedes.nl/legitimatie