Kenniscongres Corpovenista: Goed Wonen, Samen organiseren

Corpovenista organiseert op dinsdag 4 oktober 2016 in Utrecht een congres over samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en bewoners. Aan het eind van de dag wordt de winnaar van de KWH-i-Opener 2016 bekendgemaakt. Bestuurders, toezichthouders en medewerkers van corporaties kunnen zich aanmelden voor het congres.

Programma
Slimme samenwerking tussen corporaties, gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en bewoners wordt steeds belangrijker. Futuroloog Wim de Ridder schetst als keynote-speaker een toekomst met nieuwe samenwerkingsvormen, waarin een rol voor corporaties is weggelegd. Daarna komen in drie rondes in workshops en excursies vooral praktische instrumenten aan de orde. Aan de eind van de dag wordt de KWH-i-Opener uitgereikt, een prijs voor het meest innovatieve project met als thema beschikbaarheid.

Informatie en aanmelding
Meer informatie over het programma en aanmelding is hier te vinden. Deelname aan het congres kost 295 euro, voor medewerkers van de bij Corpovenista aangesloten corporaties is deelname gratis. De deelnamekosten zijn een tegemoetkoming voor de kosten van Corpovenista.

PE-punten

Bestuurders en toezichthouders van corporaties krijgen 5 PE-punten voor het bijwonen van dit congres.

Corpovenista
Dertien stedelijke woningcorporaties en Aedes werken samen in het kennisplatform Corpovenista. Het platform doet onderzoek en faciliteert debat en uitwisseling van kennis naar aanleiding van concrete vragen binnen de corporatiesector.