Aan de slag met de toolbox legitimatie

Wilt u weten hoe uw woningcorporatie huurders en stakeholders nóg beter kan betrekken bij het beleid? Ga dan aan de slag met de instrumenten uit de toolbox legitimatie.

Om als corporatie je werk goed te kunnen doen is het belangrijk om huurders en andere stakeholders goed te betrekken en hen invloed te geven. Aedes onderzocht samen met 25 corporaties hoe zij de verbinding met de maatschappij kunnen versterken. Dat gebeurde twee jaar lang in vijf pilotprojecten.

Het resultaat is een uitgebreide toolbox waar andere corporaties mee aan de slag kunnen via www.aedes.nl/legitimatie. De onderstaande animatie geeft meer informatie over de inhoud.


Wat zit er in de toolbox legitimatie?
• De TRIAS Legitimatiecheck. Dit instrument helpt corporaties om samen met stakeholders vast te leggen hoe het staat met hun legitimatie en de basis te leggen voor verdere verbetering.
• Onderzoeksrapport Complementaire bewegingen van onderzoeksbureau DRIFT: een nuttig naslagwerk over hoe stakeholders tegen corporaties aankijken.
• De Transparantietool geeft inzicht in de financiële gevolgen van bepaalde keuzes en helpt bij gesprekken over de prestatieafspraken.
• In de handleiding Corporatieraad staat hoe corporaties stakeholders vergaande invloed kunnen geven in de Corporatieraad.
• In de handleiding versterken huurdersorganisatie staat beschreven hoe corporaties en huurdersorganisaties hun samenwerking nóg beter kunnen vormgeven.
• In de handleiding praktijkvoorbeelden stakeholderbetrokkenheid staan veel leerzame ervaringen van corporaties beschreven over hoe zij huurders en stakeholders meer betrekken.

 

Meer lezen:
Legitimatie, participatie en stakeholderinvloed, verslag van het Aedes-programma legitimatie, november 2016
Essay: Legitimatie: naar een hernieuwing van balans, Gert van Dijk, november 2016