Handleiding: goede voorbeelden van stakeholderbetrokkenheid

Wat zijn goede voorbeelden van hoe woningcorporaties huurders en andere stakeholders bij hun beleid betrekken en hen invloed geven? Twaalf corporaties en het Brabantse samenwerkingsverband Lente brachten die in kaart. Het resultaat is een handleiding met theorie en praktijkvoorbeelden die corporaties kan inspireren om stakeholdersbetrokkenheid verder vorm te geven.

In een pilot deelden corporaties kennis met elkaar aan de hand van goede voorbeelden van hoe je stakeholders (ook wel belanghouders genoemd) kunt betrekken. WonenCentraal was een van de deelnemers aan deze pilot en deelt in de handleiding een praktijkvoorbeeld. ‘Elk jaar zetten we verschillende vormen in om onze stakeholderbijeenkomst inspirerend te houden’, vertelt Suzan Knipp van WonenCentraal. ‘Die bijeenkomst gaat over de kaderbrief, die als basis dient voor gemeentelijke prestatieafspraken. Wat vorig jaar goed werkte was een rollenspel over dilemma’s. We lieten hierbij bijvoorbeeld een huurder de rol van een wethouder spelen en andersom. Door stakeholders zich actief in andere stakeholders te laten verplaatsen, krijg je levendige en inhoudelijk betere discussies.’

Naast dit voorbeeld van WonenCentraal bevat de handleiding zeven andere voorbeelden, namelijk van Mitros, WonenLimburg, Woonkwartier, Tiwos, Woonservice Meander, Provides en de Lente-corporaties.

Aan de slag
De Handleiding praktijkvoorbeelden stakeholderbetrokkenheid kan dienen als inspiratie voor woningcorporaties. Het bevat voorbeelden uit de praktijk die verrijkt zijn met inzichten, modellen en instrumenten. Maar ook staat er informatie in over de theorie achter stakeholderbetrokkenheid: wat is bijvoorbeeld het verschil tussen stakeholdermanagement, -invloed en maatschappelijk belanghouderschap? En wat zijn de motieven en drijfveren voor het betrekken van belanghouders/stakeholders? Verder staan er zeven stappen beschreven naar goed maatschappelijk belanghouderschap.

Toolbox legitimatie
De Handleiding Corporatieraad maakt deel uit van een verzameling instrumenten waarmee corporaties huurders en andere belanghebbenden nog beter kunnen betrekken bij hun beleid. Bekijk onderstaande video of ga voor alle instrumenten naar www.aedes.nl/legitimatie.