Instrument

TRIAS Legitimatiecheck: inzicht en praktische tips

Hoe kijken huurders en stakeholders aan tegen corporaties? En komt dat overeen met hoe corporaties zichzelf zien? De door Aedes ontwikkelde TRIAS Legitimatiecheck geeft daar inzicht in. Het instrument geeft bovendien praktische tips aan corporaties om met legitimatie aan de slag te gaan.

De TRIAS Legitimatiecheck is een relatief eenvoudig instrument dat theorie en praktijk combineert. Een theoretisch kader beschrijft wat legitimatie precies is en hoe je die van huurders en stakeholders kunt verkrijgen. Daarnaast maakt het legitimatie meetbaar via een praktische vragenlijst.

‘Direct concrete acties’
‘Door het instrument kregen we een goed beeld van onze legitimatie’, zegt Frans Desloover van Ressort Wonen. ‘De huurders vinden ons bijvoorbeeld goed georganiseerd en een corporatie die er echt voor de huurders is. Ze vragen ons wel om meer één te worden met huurders. Dat gaan wij doen door hen in een eerder stadium bij de planvorming te betrekken, dit verwerken we nu in onze strategische meerjarenplannen.’ De corporatie was één van de zeven corporaties die in 2015 deelnamen aan de pilotfase.

Hoe inzetten?
Corporaties kunnen zelf kiezen hoe en wanneer ze de TRIAS Legitimatiecheck inzetten. Het is mogelijk om alleen het theoretisch kader te gebruiken als basis voor interne acties of een gesprek met stakeholders. De vragenlijst kan intern onder medewerkers en de raad van toezicht worden uitgezet. Maar ook extern onder huurders en stakeholders voorafgaand of tijdens de reguliere stakeholders- en beleidscyclus van de corporatie.

In de vragenlijst geven respondenten aan hoe zij de corporatie zien en hoe zij de corporatie het liefst willen zien. De uitkomsten van die enquêtes worden verwerkt in overzichtelijke tabellen. Op basis van die uitkomsten krijgt de corporatie direct praktische suggesties op maat om haar legitimatie te versterken.

Aan de slag!
De TRIAS Legitimatiecheck is speciaal ontwikkeld voor leden van Aedes. Wilt u ermee aan de slag? Stuur dan een e-mail naar legitimatiecheck@aedes.nl. U ontvangt dan het instrument en de bijbehorende handleidingen. Wilt u alleen de bijbehordende theorie inzien? Download dan het theoretisch kader (denkraam).

Webinar
Aedes organiseerde op 14 december een webinar om Aedes-leden meer inzicht te geven in hoe de TRIAS Legitimatiecheck in de praktijk werkt en hoe je het meeste kunt halen uit de analyse van de vragenlijst. In het webinar leidde projectleider Rosa Gartner (Aedes) en adviseur Paul Doevendans (Atrivé) deelnemers stap voor stap door het instrument. Aedes-leden kunnen het webinair hier terugkijken.

Toolbox legitimatie
De TRIAS Legitimatiecheck maakt deel uit van een verzameling instrumenten waarmee corporaties huurders en andere belanghebbenden nog beter kunnen betrekken bij hun beleid. Bekijk alle instrumenten op www.aedes.nl/legitimatie.