Instrument

Handleiding: aan de slag met een Corporatieraad

Meer invloed geven aan stakeholders door hen de ‘rauwe werkelijkheid’ naar binnen te laten brengen bij woningcorporaties; dat kan met een Corporatieraad. Vijf corporaties experimenteerden hiermee en richtten een Corporatieraad op. Het resultaat staat beschreven in een handleiding met achtergrondinformatie en tips waar geïnteresseerde corporaties mee aan de slag kunnen.

Veel woningcorporaties betrekken hun huurders en andere stakeholders op een of meerdere manieren bij hun beleid. De Corporatieraad is een nieuw concept dat een stapje verder gaat. Zo’n raad bestaat uit mensen uit alle lagen van de samenleving die de ‘rauwe werkelijkheid’ van de buitenwereld bij de corporatie naar binnen brengen. Deze Corporatieraad agendeert zelf kwesties en vraagt de corporatie deze op te nemen in haar beleid.

‘In onze Corporatieraad zitten onder anderen een huisarts en winkelier, maar ook mensen die afhankelijk zijn van schuldhulpverlening of voedselbank’, vertelt Hans Al van Stek Wonen, een van de vijf corporaties die meedeed aan de pilot. ‘Op een persoonlijke manier hoor je als corporatie bijvoorbeeld van hen waarom er behoefte is aan een woning van 40 vierkante meter. Bijkomend voordeel is dat er in de Corporatieraad ook allerlei gesprekken en samenwerkingen ontstaan.’ Naast Stek Wonen deden Leystromen, Uwoon, WonenLimburg en Woonmensen mee aan de testfase.

Aan de slag
Het resultaat is de Handleiding Corporatieraad waarmee corporaties aan de slag kunnen om zelf een Corporatieraad op te richten. In de handleiding staat wat een Corporatieraad precies is, hoe de samenstelling en rolverdeling er uitziet en welke stappen je als corporatie kunt doorlopen bij de oprichting van zo’n raad. Ook delen de pilotcorporaties de belangrijkste lessen die zij hebben geleerd.

Toolbox legitimatie
De Handleiding Corporatieraad maakt deel uit van een verzameling instrumenten waarmee corporaties huurders en andere belanghebbenden nog beter kunnen betrekken bij hun beleid. Bekijk onderstaande video of ga voor alle instrumenten naar www.aedes.nl/legitimatie.