Lobby

Haagse beleidsmakers volgen wintercursus volkshuisvesting

De Stadsboerderij Osdorp middenin de Reimerswaalbuurt in Amsterdam vormde voor even het epicentrum van de volkshuisvesting. Dinsdag 9 januari 2018 ontving Aedes daar medewerkers van Tweede Kamerfracties met onder andere financiën en wonen in hun portefeuille. Op 10 januari kwamen beleidsmedewerkers van het ministerie van Financiën, BZK, EZK, de Autoriteit woningcorporaties en het WSW. 

Woningcorporatie Ymere was gastvrouw. Bestuurder Karin Laglas opende beide dagen met een welkomstwoord waarin de ondernemingsstrategie, knelpunten en de toekomst van de volkshuisvesting aan bod kwam. Kim Ronner en Jan Voskamp van Ymere gaven in vogelvlucht een les geschiedenis over de Reimerswaalbuurt, van de periode van sloop/nieuwbouw tot de huidige renovatieplannen. 

Wijkwandeling
De cursisten maakten kennis met de praktijk van deze wijk in een rondleiding  door de wijk onder leiding van drie medewerkers van Ymere: Latifa Chaara, Janneke de Haan en Luke Dekker. Zij werken in de buurt en leidden de groep deskundig rond door de nieuwbouw, verschillende (sociale) centra in de buurt en een model renovatiewoning. 

Terug in de collegebanken
Na een uitgebreide Surinaamse lunch bereid door Reimerswaalder Lydia ging het middagprogramma van start met twee hoogleraren. Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing systems aan de TU Delft en Johan Conijn  buitengewoon hoogleraar Woningmarkt aan de Amsterdam School of Real Estate/Universiteit van Amsterdam. 

Boelhouwer ging in op de strategische vraagstukken in de volkshuisvesting, waaronder de groeiende kloof tussen systeem en leefwereld, de grote opgaven in de middenhuur en deed een oproep tot regionaal maatwerk. Johan Conijn gaf een lezing over de financiële positie van de corporaties. De cursisten kregen inzicht in het door vele als complex ervaren systeem en de hoogleraren zetten misvattingen over het vermogen van corporaties recht. Op beide dagen kwamen er veel inhoudelijke vragen uit de zaal en was er veel ruimte voor discussie.