Praktijk

Corporaties: ‘Met de Transparantietool maken we keuzes snel inzichtelijk’

De Transparantietool is een praktisch hulpmiddel dat woningcorporaties kunnen gebruiken in gesprekken met belanghebbenden, zoals huurders en gemeenten. QuaWonen en Woningbouwvereniging Hoek van Holland werkten er al mee tijdens de pilotfase – en zij zijn enthousiast. ‘Het instrument helpt om met onze belanghebbenden op gelijkwaardig kennisniveau te praten. Daardoor kunnen we de discussie scherper voeren.’

Woningbouwvereniging Hoek van Holland zette het instrument in bij het vormgeven van het nieuwe ondernemingsplan. ‘Vaak is het voor huurders en gemeenten een black box hoe corporaties werken’, zegt directeur-bestuurder François Claessens. ‘Als je transparant wilt zijn moet je begrip en inzicht kweken. Met de Transparantietool kunnen wij de keuzes die we maken over hoe we ons geld inzetten snel inzichtelijk maken. En we kunnen de samenhang tussen keuzes laten zien. Als wij de huren verlagen heeft dat bijvoorbeeld direct invloed op de ruimte die we hebben om in woningverbetering te investeren. Tegelijk zie je dat er weer ruimte ontstaat als we extra bezuinigen op bedrijfslasten. Onze huurders en de gemeente zagen door de Transparantietool dat wij als corporatie niet zomaar uitgaven op elkaar kunnen stapelen maar keuzes moeten maken. Samen kwamen we uiteindelijk tot een evenwichtig pakket aan maatregelen.’

Toename vertrouwen stakeholders
Ook QuaWonen ging met de Transparantietool aan de slag. ‘Wij kozen ervoor om eerst goed met huurders en gemeente na te denken over de vraag wat belanghebbenden nu echt belangrijk vinden’, vertelt Rita Schoen, manager Strategie en Participatie. In de eerste ronde speelden ze een spel om gevoel te krijgen bij de financiële impact van verschillende beleidskeuzes. In een tweede ronde gebruikten ze de Transparantietool om te kijken naar bestedingsmogelijkheden en de financiële gevolgen daarvan. ‘Je zag heel duidelijk: nu staan de financiële ratio’s nog op groen, maar als we de huren te ver verlagen of te veel investeren dan staan ze op rood.

Ik merk dat het vertrouwen van onze belanghebbenden toeneemt omdat we laten zien wat we doen en omdat ze daar invloed op hebben. Een aandachtspunt is dat het tijd kost om je financiële gegevens handmatig in te voeren in de Transparantietool. En we merken dat huurders het verhaal over financiële ratio’s ingewikkeld vinden. Dat vraagt meer uitleg van onze kant.’

Prestatieafspraken
Beide corporaties zijn van plan de Transparantietool in te zetten bij de volgende prestatieafspraken die zij gaan maken met huurders en gemeenten. In totaal deden vijf corporaties mee aan de pilotfase: Woningbouwvereniging Hoek van Holland, QuaWonen, De Sleutels, ’thuis en Stichting Woningbeheer Born-Grevenbicht (SWBG).

Aan de slag met de Transparantietool
De Transparantietool is er in twee versies: voor corporaties tot 12.000 woningen (ontwikkeld door RIGO Research en Advies) en voor grotere (ontwikkeld door Ortec Finance). Het instrument is dit jaar gratis beschikbaar voor leden. Wilt u aan de slag met de Transparantietool? Of wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar Transparantietool@aedes.nl.