Instrument

Actuele versie Transparantietool nu beschikbaar

De Transparantietool is een praktisch hulpmiddel dat woningcorporaties kunnen gebruiken in gesprekken met belanghebbenden, zoals huurders en gemeenten. De afgelopen jaren heeft Aedes de begeleiding en de update financieel mogelijk gemaakt. De meest actuele versie van de Transparantietool is nu beschikbaar. Dit gaat niet meer via Aedes, maar rechtstreeks via Rigo of Ortec Finance. 

De Transparantietool is in 2016 in opdracht van Aedes ontwikkeld door Rigo en Ortec Finance. Het instrument laat meteen zien wat de financiële gevolgen zijn van verschillende keuzes, bijvoorbeeld bij prestatieafspraken of bij het maken van een ondernemingsplan. De uitkomsten worden op een duidelijke manier gepresenteerd.

Voor de corporaties zijn twee versies beschikbaar. Voor corporaties tot 12.000 woningen is de versie van Rigo ontwikkeld. Voor corporaties groter dan 12.000 woningen is een versie beschikbaar die onderdeel uitmaakt van SBI model van Ortec Finance.

Aanvragen
De Transparantietool voor corporaties tot 12.000 woningen kunt u aanvragen via Transparantietool@rigo.nl. De kosten bedragen 500 euro excl. BTW. Dit bedrag is voor de upgrade van de Transparantietool. De kosten van begeleiding zijn afhankelijk van gemaakte afspraken. Heeft u meer dan 12.000 woningen en wilt u gebruikmaken van SBI en daarbij ook van de Transparantietool? Dan kunt u dit aanvragen via Maarten.vantHek@ortec-finance.com. De kosten variëren, afhankelijk van het gebruik.