Waterweg Wonen betrekt huurders bij komst nieuwe buur

Zes actieve bewoners van de Londenweg in Vlaardingen spelen een belangrijke rol bij de komst van nieuwe bewoners in hun complex. Zij leiden potentiele huurders rond en vertellen hoe zij met elkaar samenleven. De nieuwe huurder krijgt zo een beter idee van waar hij terecht komt en de bewoners kunnen kijken of die persoon in hun complex past. Woningcorporatie Waterweg Wonen hoopt dat deze pilot uiteindelijk de sociale cohesie vergroot.

‘Wij kregen vaak van bewoners te horen: jullie stoppen willekeurig mensen in woningen’, vertelt Xochitl de Vries van Waterweg Wonen. De corporatie was op zoek naar een nieuwe vorm van bewonersparticipatie en besloot begin 2016 in de pilot Nieuwe Buren te onderzoeken wat er zou gebeuren als ze bewoners betrekt bij het verhuurproces. En met resultaat, huurders begrijpen nu beter dat Waterweg Wonen niet zomaar iemand in een woning zet, maar rekening moet houden met wet- en regelgeving. Een ander voordeel is dat huurders elkaar al kennen voordat ze buren worden. ‘We hopen dat dit onder andere de sociale cohesie vergroot en ertoe leidt dat eventuele problemen makkelijker opgelost worden’, zegt De Vries.

Elkaar groeten
Elke potentiele huurder krijgt een kennismakingsgesprek met een van de zes ambassadeurs; enthousiaste huurders van de Londenweg. Om in aanmerking te komen voor de woning, is het deelnemen aan het kennismakingsgesprek verplicht. Zo’n gesprek bestaat uit een rondleiding in het appartement en een uitleg over hoe alles werkt en hoe men daar met elkaar omgaat. ‘Simpele dingen zijn voor ons belangrijk’, vertelt Hans Gerritse, een van de ambassadeurs. ‘Namelijk dat mensen elkaar groeten en dat je weet wie je buren zijn. We doen veel dingen samen: iets drinken in de koffiecorner en activiteiten organiseren zoals kaarten maken en breien. Dat moet wel passen bij een nieuwe bewoner.’ Gerritsen en zijn mede-ambassadeurs merken dat ze inmiddels echt het aanspreekpunt zijn geworden voor nieuwe bewoners met vragen.

Vervolg
Inmiddels kreeg het complex vijf nieuwe bewoners via deze werkwijze. Potentiele huurders kunnen overigens niet geweigerd worden maar dankzij het kennismakingsgesprek weten zij wel in wat voor soort flat zij terecht komen. Het effect op sociale cohesie is nog lastig te meten door het beperkte aantal nieuwe bewoners. Eind 2016 volgt een evaluatie van de pilot. Onduidelijk is nog of er een vervolg komt in een ander complex. De Vries: ‘Enthousiaste huurders zijn in ieder geval een voorwaarde want er gaat best wat vrije tijd zitten in die kennismakingsgesprekken.’

1 oktober: Dag van het Huren
Waterweg Wonen nodigt deze en 250 andere actieve huurders uit op haar nieuwe kantoor tijdens de Dag van het Huren op zaterdag 1 oktober. Ook ruim 50 andere corporaties in het land organiseren op die dag activiteiten in wijken, dorpen en steden. Iedere deelnemende corporatie heeft haar eigen activiteiten, zoals: speeddaten met een interieuradviseur, een workshop bloembakken maken en een rondleiding langs nieuwe bouwprojecten.