Praktijk

Elkien draagt woningen over aan eerste wooncoöperatie sinds nieuwe Woningwet

Woningcorporatie Elkien heeft 25 woningen in het Friese dorp Jirnsum verkocht aan Doarpskorporaasje Jirnsum. Dit is de eerste wooncoöperatie sinds de nieuwe Woningwet. Ytsen Strikwerda, strategisch relatiemanager, vertelt wat hieraan vooraf ging.

Waarom hebben jullie de woningen afgestoten?
‘Gedwongen door de verhuurdersheffing en de nieuwe regels voor passend toewijzen moet Elkien scherpere keuzes maken. Wij hebben naast grotere plaatsen zoals Leeuwarden, Sneek, Gorredijk en Bolsward bezit in 70 verschillende dorpen in Friesland. Onze doelgroep heeft meer belangstelling voor de grotere kernen in Friesland. Daar zijn meer voorzieningen en is meer werkgelegenheid. Daarom besloten we om niet meer te investeren in het seniorencomplex Dekemahiem in Jirnsum. Vorig jaar maakten we bekend dat we het verouderde complex, waar we kampten met leegstand, wilden slopen en er ook niets nieuws voor zouden terugbouwen.’

Hoe ontstond het idee om het over te dragen aan een wooncoöperatie?
‘Op de informatieavond was een groep actieve dorpsbewoners die het niet met ons eens was. Zij wilden het complex behouden. Uiteindelijk is het ze gelukt om de financiering rond te krijgen. Eind mei hebben we na anderhalf jaar voorbereiding de 25 woningen verkocht aan Doarpskorporaasje Jirnsum. Op het moment van de overdracht zaten er nog drie reguliere huurders van Elkien in. De overige huurders hadden vanwege de sloopplannen al eerder gekozen voor herhuisvesting.’

Hoe kon de Doarpskorporaasje dat financieren?
‘Dat had nog wel wat voeten in de aarde. Ze boden eerst het symbolische bedrag van 1 euro. Wij wilden slopen, dus het had voor Elkien geen waarde meer, was hun argument. Maar in de boeken heeft het vastgoed nog wel waarde en dus kon dat niet. Uiteindelijk is het hele complex voor de taxatiewaarde van 750.000 euro verkocht. Korting geven door onder de taxatiewaarde te verkopen mocht niet van de Autoriteit Woningcorporaties. De nieuwe Woningwet vereist verkoop op 100 procent van de taxatiewaarde. De Doarpskorporaasje maakte een businesscase gebaseerd op 20 jaar. Op basis daarvan kregen ze een lening van de provincie en van de Rabobank. De gemeente Leeuwarden ondersteunt met een garantstelling.’

Blijft Elkien betrokken bij de Doarpskorporaasje?
‘Formeel hebben we er niets meer mee te maken. Maar we blijven wel met ze verbonden omdat wij nog meer woningen hebben in Jirnsum. Het is kwetsbaar. Nu is er een enthousiast bestuur, maar lukt het ze op de langere termijn de woningen te verhuren? Als dat niet lukt kan dat leiden tot verpaupering en dat straalt ook af op ons bezit. Wij wensen de wooncoöperatie alle succes en helpen ze waar mogelijk met het opzetten en opstarten van hun eigen kleine “dorpscorporatie”.’

Is een wooncoöperatie ook een oplossing voor andere complexen van Elkien?
‘Elkien blijft vasthouden aan de koers dat we minder investeren in de kleine kernen. In Jirnsum was dit een oplossing omdat het complex een relatief lage taxatiewaarde had en omdat er een actieve groep is in het dorp die de Doarpskorporaasje heeft opgezet. Die heb je niet overal.’