Brabantse Waard: ‘Je moet in de haarvaten van de samenleving zitten’

Mensen uit alle gelederen van de samenleving, en dus niet alleen huurders, moeten invloed hebben op het beleid van de corporatie, vindt Brabantse Waard. Daarom richtte de corporatie vier jaar geleden een raad van advies op. Daarin zitten zo’n 15 mensen waaronder huurders, eigen woningbezitters en mensen uit het maatschappelijk middenveld.

‘De raad van advies functioneert als klankbord en reflecteert op nieuw én bestaand beleid. In feite is de raad een maatschappelijke handrem’, vertelt Toine Tak, manager Strategie en beleid. De RvA kan gevraagd en ongevraagd advies geven en zo nodig buiten de directeur om de raad van commissarissen benaderen. Dat is tot nu toe niet nodig geweest. De RvA formuleert vooral adviezen op verzoek van Brabantse Waard over bijvoorbeeld duurzaamheid, betaalbaarheid, vergrijzing, krimp, scheiden wonen/zorg en woonlasten. De raad doet vervolgens onderzoek, praat met experts en formuleert een advies. Die adviezen zijn niet altijd eenduidig, vertelt Tak. ‘Maar het is juist ook mooi dat de verschillen tot uitdrukking komen in het advies. Het managementteam discussieert vervolgens over het thema en neemt een besluit.’

Terugkoppelen
Breed advies maakt het niet altijd makkelijk, zegt Tak. ´We kunnen niet alles overnemen. Daar moeten we keuzes in maken. Die koppelen we wel terug.’ Onlangs presenteerde de corporatie bijvoorbeeld haar duurzaamheidsbeleid aan de RvA. 80 tot 90 procent van het advies van de raad was daarin overgenomen. ‘Wij gaven een tijdje geleden aan dat we systematischer willen terug horen wat met ons advies is gedaan’, zegt lid Wim van Dalen, werkzaam bij de GGZ. ‘Dan weet je waarvoor je het werk doet. We begrijpen goed dat de corporatie niet alle adviezen kan overnemen. Het moet wel passen in het financiële raamwerk.’

Begrip
Door zijn lidmaatschap van de raad begrijpt Van Dalen beter hoe corporaties in elkaar zitten. ´Ik kan hun positie nu beter voor het voetlicht brengen in mijn werkveld, bijvoorbeeld op het gebied van huurachterstanden.’ Brabantse Waard is daar blij mee. ‘Als het goed is worden dit onze ambassadeurs in de wijk’, zegt Tak. Ook het begrip van huurder en lid Jan Kannekens is nu groter. ‘Maar ik zou meer over woonlasten willen discussiëren, dat gaat mij persoonlijk aan. Alles wordt nu afgeschoven op de huurder. Het Rijk zou dat moeten opvangen.’

Goed beleid
De raad van advies is, naast stakeholdersgesprekken en overleggen met de huurdersbelangenvereniging, een extra middel voor Brabantse Waard om aansluiting te houden met de buitenwereld. Ze zijn alle drie hard nodig om goed beleid te kunnen maken, benadrukt Tak. ‘Je moet in de haarvaten van de samenleving zitten. Ze vervangen elkaar niet en hebben allemaal een andere positie. Een huurdersvereniging gaat primair voor de belangen van de huurders een RvA kijkt veel breder.’ Aanvankelijk keek de raad van commissarissen kritisch naar de adviesraad omdat ze vreesden dat die op hun stoel zou gaan zitten. Dat is nu veranderd. Tak: ‘Ze nemen nu ook kennis van de adviezen die de RvA opstelt. Dat geeft aan dat de raad aan betekenis gewonnen heeft.’