Praktijk

’thuis ontwikkelt met huurders app voor grootonderhoud

Woningcorporatie ’thuis in Eindhoven heeft een app waarmee huurders de voorbereidingen en werkzaamheden voor grootonderhoud aan hun woning kunnen volgen. Huurders waren nauw betrokken bij de ontwikkeling van deze nieuwe vorm van communicatie tussen bewoners, corporatie en aannemer.

Dit jaar begint ’thuis met grootonderhoud aan ruim 360 woningen in de Eindhovense wijk ’t Ven. Met een speciaal hiervoor ontwikkelde app kunnen huurders zien wat de plannen zijn en wanneer werkzaamheden voor hun woning gepland staan. Ook kunnen zij hun voorkeuren voor bijvoorbeeld badkamertegels of keukenkasten via de app doorgeven.

Bewoners denken mee
Sociaal projectleider Irene Neggers vertelt dat ’thuis altijd op zoek is naar manieren om meer doelgroepen te bereiken. De app is hiervan een voorbeeld. ‘We hebben het idee gelanceerd op een informatieavond en de reacties waren positief. Een zeer gemêleerde groep van tien bewoners vond het leuk om met ons mee te denken. Onze plannen waren een brede buurtapp. Bewoners wilden het in eerste instantie beperken tot concrete informatie over het grootonderhoud. Wel is er op hun verzoek de mogelijkheid gekomen om foto’s te delen waarmee bewoners elkaar kunnen inspireren voor de inrichting na de verbouwing.’

Neggers organiseerde ook bijeenkomsten met corporatiemedewerkers en de aannemer. ‘Zij moeten ermee werken. Het is van belang dat de organisatie achter de schermen goed aansluit bij de app. Bewoners kunnen 24/7 via de app communiceren, dan moet je intern de aanspreekpunten wel regelen.’

Bewoners als ambassadeur
Alle buurtbewoners hebben inmiddels per e-mail of per brief een inlogcode gekregen voor de app. In maart organiseert ’thuis hierover nog een buurtbijeenkomst. De leden van de bewonersgroep treden op als ambassadeurs: zij helpen hun buurtgenoten bij installatie en gebruik van de app.

Na de zomer starten de werkzaamheden aan de eerste 40 woningen. Neggers verwacht veel van de communicatie via de app: ‘Daarmee kunnen we informatie in kleinere stukken aanleveren op het moment dat het relevant is. Zo is het voor bewoners veel beter te behappen dan als ze alles in één keer op een informatieavond horen.’ De app zal het persoonlijk contact en informatiebrieven niet compleet vervangen. Dankzij communicatie via de app verwacht ’thuis wel een efficiënter proces en meer betrokkenheid van bewoners.

In de huidige vorm is de app ook beschikbaar voor andere corporaties. ’thuis gaat de app nog uitbreiden met functionaliteiten om het onderling contact in buurten te vergemakkelijken.