Publicaties

Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder gepubliceerd

Voor corporatiebestuurders op wie het WNT-overgangsrecht van toepassing is, start de afbouw van de bezoldiging als de eerste vier jaar van het overgangsrecht zijn verstreken. In de praktijk is dit meestal in 2018 en soms, bij de bestuurders van grotere corporaties, in 2017 of 2020. Voor raden van commissarissen van woningcorporaties die hiermee te maken hebben, heeft de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) de Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder beschikbaar. 

 

De handreiking geeft toelichtingen, praktische tips en oplossingen voor situaties waarin de bezoldiging van de bestuurder moet worden afgebouwd. Hierbij wordt uitgegaan van de veranderde regelgeving voor de afbouw. De handreiking bevat ook een splitsingstool in Excel waarmee het maandsalaris (indicatief) in de afbouwfase kan worden berekend. Lees meer op de website van de VTW
 

Handreiking afbouw bezoldiging bestuurder
Splitsingstool (Excel) voor inidicatief berekenen maandsalaris in afbouwfase