Wet- en Regelgeving

VTW beperkt salarisstijging commissarissen

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) heeft een bindende beroepsregel vastgesteld voor een matiging van de beloning van commissarissen van woningcorporaties. Dat besloot de algemene ledenvergadering van de VTW op 20 april 2015. Het wettelijk toegestane maximumbedrag volgens de nieuwe Wet Normering Topinkomens vindt de VTW te hoog.

Volgens de nieuwe Wet Normering Topinkomens (WNT2) mogen leden van raden van commissarissen (RvC’s ) meer verdienen, omdat het werk van de interne toezichthouders professioneler is geworden, meer tijd vergt en de risico’s groter zijn dan voorheen. RvC-voorzitters mogen volgens de WNT2 maximaal 15 procent van een bestuurderssalaris verdienen, voorheen was dat 10 procent. Andere leden van de RvC gaan volgens de WNT2 van 5 procent naar 10 procent. Met deze percentages zouden commissarissen hun beloning zelfs kunnen verdubbelen. Daarom heeft de VTW besloten dat de voorzitter van een RvC maximaal 11,55 procent van een bestuurderssalaris mag ontvangen en andere RvC-leden 7,7 procent. VTW-leden zijn verplicht zich hieraan te houden.

Signaal
‘We geven hiermee een signaal af aan de maatschappelijke omgeving’, zegt VTW-voorzitter Heino van Essen. ‘Wij vinden het wettelijk toegestane maximumbedrag voor toezichthouders volgens de WNT2 te hoog.’ De beroepsregel is conform de intentie van de WNT2,aldus de VTW.