Wet- en Regelgeving

Nieuwe beloningsnorm voor bestuurders woningcorporaties

Minister Blok (Wonen) heeft normen vastgesteld voor de salarissen van bestuurders van woningcorporaties. Afhankelijk van de grootte (aantal woningen) van de corporatie geldt een maximum. De normen zijn een aanvulling op de Wet Normering Topinkomens (WNT) die de Eerste Kamer op 6 november 2012 heeft aangenomen.

Publicatie salarissen 2011
Op 28 november kondigde minister Blok in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij deze normen vast zou stellen. Uit een overzicht van de salarissen over 2011 bleek dat gemiddelde bezoldiging toegenomen was ten opzichte van het jaar daarvoor. Blok noemde dat zeer teleurstellend: ‘ Na jaren van discussie had een daling of op zijn minst een stabilisatie de sector gesierd’.

Overgangstermijn
De nieuwe beloningsnormen worden op 1 januari 2013 van kracht. De WNT kent een overgangsregeling. Bestuurders die nu nog een beloning hebben boven de norm, houden deze nog vier jaar. Daarna moet de beloning in drie jaar worden afgebouwd naar de nieuwe norm.

Aantal woongelegenheden

Maximum

Tot 1.000

60.000

van 1.000 tot 2.500

70.000

van 2.500 tot 5.000

85.000

van 5.000 tot 10.000

105.000

van 10.000 tot 25.000

130.000

van 25.000 tot 50.000

165.000

van 50.000 tot 75.000

195.000

meer dan 75.000

228.599 (bezoldigingsmaximum ex art. 2.3 WNT)

De bedragen zijn een optelsom van beloning, onkostenvergoeding en de pensioenbijdrage van de werkgever. De componenten zijn communicerende vaten: bij een hogere pensioenbijdrage moeten beloning of onkostenvergoeding worden verlaagd.