Wet- en Regelgeving

Tweede Kamer twijfelt over uitbreiding WNT

Het kabinet is van plan de maximumbeloningen ook te laten gelden voor niet-topfunctionarissen in de semipublieke sector, ondanks twijfels hierover van Tweede Kamerleden. Minister Plasterk wil nog voor de zomer van 2016 een voorstel naar de Tweede Kamer sturen. Dat bleek tijdens een Kamerdebat over de evaluatie van de Wet Normering Topinkomens (WNT). Volgens Aedes is het na de vele aanpassingen belangrijk dat er nu rust komt over de wettelijke maximumbeloningen.

Uitbreiding
Minister Plasterk is van plan de maximumbeloningen ook voor niet-topfunctionarissen te laten gelden: van managers tot huismeesters. Een aantal Kamerfracties, waaronder VVD en D66, vinden dat de uitbreiding van de WNT wel erg kort op de evaluatie komt en willen eerst graag beter de effecten van de huidige normering in kaart hebben. Ook is er nog nauwelijks zicht op wat een verdere uitbreiding gaat betekenen voor de CAO’s. SP en PvdA zijn juist vóór een snelle invoering.

Cultuurverandering
Volgens de Tweede Kamer speelt cultuurverandering in dit debat een grote rol. Volgens minister Plasterk is die cultuurverandering al gaande. ‘De tijd dat een corporatiebestuurder met vier ton naar huis ging is echt al lang voorbij.’ Op dit moment voldoen alle corporatiebestuurders aan de wettelijke eisen.

Verantwoordingsplicht
De minister wil ook de administratieve lasten voor kleinere WNT-plichtige instellingen terugdringen. De plicht om de beloning van hun bestuurder te verantwoorden brengt onevenredige (kostbare) administratie met zich mee. ‘Ik zal hen een brief sturen dat het kabinet de wet op dit punt wil veranderen en dat ze kunnen afzien van de rapportage.’

Het is nog niet precies duidelijk of dit ook geldt voor kleine woningcorporaties, omdat zogeheten sectorspecifieke regelingen wellicht wel mogelijk blijven. Aedes pleitte er in een brief aan de Tweede Kamer voor de administratieve verplichting ook voor corporaties te laten vervallen.