Staffel maximumbeloning bestuurders 2020

Bestuurders van organisaties en instellingen die onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) vallen, mogen in 2020 ten hoogste 201.000 euro verdienen. In 2019 was de maximumbeloning 194.000 euro. De Rijksoverheid publiceerde de nieuwe regeling 10 oktober 2019 in de Staatscourant. De maximumbeloning in de Wet Normering Topinkomens (WNT) wordt jaarlijks aangepast aan de loonontwikkeling bij de overheid in het voorgaande jaar.

Maximumbeloning interim-bestuurders

Ook de maximumbeloning voor interim-bestuurders is voor 2020 aangepast. De eerste zes maanden dat zo’n bestuurder voor een corporatie werkt mag deze maximaal 26.800 euro per maand verdienen; de volgende zes maanden maximaal 20.300 euro per maand. Het maximumuurtarief voor interim-bestuurders is in de eerste twaalf maanden 193 euro. Na een jaar geldt ook voor interim-bestuurders het maximumbedrag van 201.000 euro per jaar. Een toelichting op de nieuwe bedragen kunt u vinden in de Staatscourant van 10 oktober 2019.

Staffel maximumbeloning

Bezoldigingsklasse Maximale bezoldiging
A €94.000
B €106.000
C €118.000
D €127.000
E €147.000
F €168.000
G €189.000
H €201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum WNT)

 

Staffels voorgaande jaren