Training risicomanagement voor woningcorporaties

Het werkveld van woningcorporaties is dynamisch en onzeker. De behoefte aan een duidelijk risicoprofiel en aan het opnemen van risicomanagement in de besluitvorming neemt toe. In de training Risicomanagement voor woningcorporaties van Naris Risk Academy ga je aan de slag met het praktisch invoeren van risicomanagement. Hier zijn 12 PE punten mee te verdienen en Aedes-leden krijgen 10 procent korting. 

U leert:

 • Hoe je risicomanagement kunt implementeren, dan wel naar een hoger niveau kunt tillen in de organisatie 
 • Hoe je de risicodialoog levendig houdt 
 • Hoe risicomanagement onderdeel wordt van prestatiemanagement 
 • Risico’s te definiëren, inventariseren en classificeren 
 • Hoe je de WSW Business Risks koppelt aan je eigen risicoprofiel 

Kortom: aan het einde van de training  kunt u een plan van aanpak maken om praktische invulling te geven aan risicomanagement binnen uw corporatie. Na afloop van de training volgt er nog een individueel coachingsgesprek over de voortgang en de toepassingen in de eigen organisatie.

Het programma:

Dag 1: Risicomanagement proces: doel, inventarisatie en analyse
We bespreken de eerste dag de uitdagingen waar woningcorporaties vandaag de dag mee kampen. We maken samen de vertaalslag naar risicomanagement. Hoe kun u uw corporatie goed voorbereiden op de uitdagingen en bijbehorende risico’s? U gaat aan de slag met de stappen binnen het risicomanagement proces:

 • Doelstelling
 • Risico’s definiëren, inventariseren en classificeren
 • Waar liggen kansen?
 • Wat is de risicobereidheid van uw organisatie?

Dag 2: Prestatiemanagement en invoering
Deze dag staat in het teken van het koppelen van risicomanagement aan prestatiemanagement en het concreet invullen wat dat inhoudt.

 • Hoe zorg je dat risicomanagement bijdraagt aan het behalen van de strategische doelstellingen van de corporatie?
 • Je gaat vervolgens aan de slag met handvatten voor implementatie. Hierbij houden we rekening met processen, mensen (cultuur) en systemen.
 • Vormgeven van het risicodialoog

Op de website van Naris Risk Academy staat nadere uitleg over de risicomanagement training voor woningcorporaties.