Praktijk

Risicovolwassenheid van corporaties onder de loep

Henny van den Heiligenberg, directeur-bestuurder van woningcorporatie Provides, onderzoekt aan de TU Twente de  ‘risicovolwassenheid’ van corporaties. Met dit onderzoek wil hij laten zien hoe corporaties omgaan met risicomanagement. Heiligenberg vraagt corporatiebestuurders aan dit onderzoek mee te werken door een online vragenlijst in te vullen. 

Risicomanagement is een belangrijk onderwerp voor corporaties. Dit onderzoek laat zien hoe volledig een corporatie risicomanagement doorvoert. Het geeft daarmee inzicht in de risicovolwassenheid van woningcorporaties in Nederland. 
 
De vragenlijst bestaat uit dertig stellingen en twee open vragen. Het duurt ongeveer tien minuten om alle vragen in te vullen.