Risicomanagement

Risicomanagement is een term die bij iedereen beelden oproept. Het managen van risico’s heeft volgens die beelden vast iets te maken met het in kaart brengen, het naar je hand zetten en uiteindelijk het verminderen van risico’s, toch? Maar hoe het uiteindelijk bijdraagt aan een betere strategie voor je organisatie is vaak nog onbekend, vandaar deze uitleg: wat is risicomanagement?

Een veel gebruikte toepassing van risicomanagement is het beoordelen van risico’s in bedrijfsprocessen. Voor een enkel project zijn de risico’s vaak goed in kaart te brengen. Maar bij meerdere projecten tegelijkertijd, is risicomanagement een uitdagende activiteit. Alle projecten kunnen immers ook onderling weer invloed hebben op elkaar, waardoor er mogelijk nieuwe risico’s ontstaan.

Het is bij risicomanagement belangrijk om een compleet overzicht te hebben van de risico’s die voor jouw woningcorporatie van toepassing zijn. Risicoprofielen kunnen helpen om hier een overzichtelijk beeld van te krijgen. Het samenstellen van die profielen kan een flinke uitdaging zijn. 

Een continu proces
Naast het in kaart brengen van risico’s, is het beoordelen van welke acties gepast zijn ook een belangrijke component van risicomanagement. Dat zijn de beheersmaatregelen. Organisaties kunnen risico’s grofweg op vier manieren aanpakken: voorkomen, verminderen, uitbesteden of accepteren. Het proces van risicomanagement is nog niet ‘af’ na het toepassen van een van deze maatregelen: het is een continu proces. Mogelijke risico’s zijn constant in beweging waardoor het actualiseren van risico-inschatting noodzakelijk is. Risico’s kunnen zich ontwikkelen en een beheersmaatregel belangrijker maken, of verdwijnen na het instellen van een maatregel. 

De basis voor strategie
Bovenstaande acties kunnen helpen bij een betere inschatting van risico’s om zo de resultaten te verbeteren. Want risicomanagement en het vertalen van strategie naar bedrijfsprocessen gaan vaak hand in hand. Als de vertaling van de strategie naar bedrijfsprocessen is gebaseerd op risicomanagement zorgt dat voor een samensmelting van strategie en risicomanagement. Risico-inschattingen sturen de strategie bij. Zo wordt risicomanagement, en in het bijzonder de risicobereidheid, de kern van de strategievoering.