Instrument

Nieuw model Management Control Framework

Aedes publiceert een update van de handreiking Management Control Framework. Met deze nieuwe handreiking MCF ondersteunt Aedes corporaties die een Management Control Framework (MCF) willen implementeren.

De handreiking is in samenspraak met leden tot stand gekomen en sluit aan bij de dagelijkse praktijk. Ook zijn toepassingen bij corporaties gebruikt als input. Deze handreiking biedt geen standaardoplossing, maar reikt wel de bouwstenen aan om een eigen passend MCF te ontwikkelen.

Waarom een MCF voor corporaties?
In een MCF legt een corporatie gestructureerd vast welke beheersinstrumenten zij inzet om richting te geven aan de organisatie en haar processen. Een MCF helpt corporaties bij een risicogerichte systeemaanpak van alle bedrijfsactiviteiten, uitvoering van toezicht en het afleggen van verantwoording.

Publicatie
In november 2016 publiceerden Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) een eerste model MCF. Aedes heeft nu, samen met haar leden, deze geactualiseerde versie ontwikkeld. Daarnaast bevat Bijlage 1 een Excel-sheet met tal van praktijkvoorbeelden.