Instrument

Projectleider: controleren, organiseren, bijsturen

De projectleider heeft op het gebied van risicomanagement een controlerende, organiserende en bijsturende rol.

De controlerende rol bestaat uit het bewaken van de voortgang van het risicomanagementproces binnen het project. De projectleider behoort zich niet te bemoeien met de inhoud, maar dient in het proces wel een organiserende rol aan te nemen. De projectleider dient de aanpak van het project en het risicomanagementproces bij te sturen wanneer daarvoor aanleiding is.

Elice van der Wekken, medewerker Analyse en Advies Centrada in Lelystad
‘Bij Centrada moet elk kaderbesluit waarbij een project naar een volgende fase gaat, voorzien zijn van een risicoparagraaf. Dat klinkt als een open deur, maar in de praktijk wordt dit nog wel eens te gemakkelijk afgedaan. Mensen zijn vaak druk, ze gaan op in de waan van de dag en dan wordt zo’n risicoparagraaf op het laatst even snel ingevuld. Dat is onwenselijk, want bij elke nieuwe fase kunnen de risico’s ook heel anders zijn.
Wat ik ook zie is dat het signaleren van risico’s een heel andere waarde krijgt door het expliciet maken van het risicobeleid. Kritische opmerkingen kunnen al snel in de verwijtende en persoonlijke sfeer terecht komen. Daar moet je uitblijven. Je moet voorkomen dat mensen bij het invoeren van risicomanagement het idee gaan krijgen dat ze ergens op worden afgerekend. Daarom is een organisatiecultuur nodig die open staat voor het bespreekbaar maken van risico’s.’