Instrument

Medewerkers: risico’s signaleren en herkennen

Medewerkers hebben op het gebied van risicomanagement een signalerende rol. Van hen wordt verwacht dat zij in staat zijn om risico’s tijdig te herkennen.

Medewerkers dienen die risico’s te zien en te benoemen op basis van actuele ontwikkelingen die op de organisatie afkomen of vanuit nieuwe activiteiten die de organisatie gaat ontplooien. Het tijdig signaleren van risico’s vergt een bepaalde mate van risicobewustzijn van de medewerkers.

Elice van der Wekken, medewerker Analyse en Advies Centrada in Lelystad
‘Wij hebben oefeningen gedaan met het inventariseren van risico’s, inclusief de mogelijke impact van die risico’s en mogelijke oplossingen. Het resultaat was een lange lijst met rijp en groen door elkaar. Dat is nu stopgezet, want daar mee verder gaan betekent dat je verzandt. Het kader ontbreekt. Er is nu eerst een strategisch plan gemaakt voor de langere termijn. Dat wordt nu vertaald naar een ondernemingsplan met concrete doelstellingen voor de komende vijf jaar. ‘