Instrument

De rol van management: organiseren en controleren

Het management heeft op het gebied van risicomanagement meerdere rollen. Managers zijn net als het bestuur sponsor en aanjager. Daarnaast hebben zij ook een organiserende en controlerende rol.

Managers moeten hun medewerkers ondersteunen bij het uitvoeren van het risicomanagement en tegelijk zicht houden op de resultaten daarvan. Bovendien heeft het management ook een evaluerende en bijsturende rol. Het management dient de resultaten en de werking van het risicomanagementproces periodiek te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Ria Koppen, directeur Bedrijfsvoering, Haag Wonen in Den Haag
‘De harde afspraken hebben we wel in kaart. Veel moeilijker zijn de soft controls, het gedrag. Want er zijn altijd mensen die zeggen: ik doe het al twintig jaar zo en dat blijf ik doen. Daar moet je mee in gesprek, want misschien vragen we wel iets wat niet handig is. Of mensen zijn gewoon eigenwijs, en dan moet je er ook iets mee. We gaan nu alle leidinggevende trainen in gesprekstechniek. Zodat ze leren hoe ze mensen kunnen aanspreken. Dat gebeurt vaak wel op inhoud, maar niet op gedrag. Ze kunnen dan de juiste toon en de juiste woorden niet vinden. En ze zijn bang om mensen die op zich goed functioneren, te demotiveren. Het is dus zaak om te zorgen dat we het gevoel van veiligheid niet schaden en dat het normaal is om over risico’s te praten.’

Relevante vragen over managers (Aedes, augustus 2016)