Instrument

De rol van bestuur: sponsor en aanjager

De verantwoordelijkheid voor het risicomanagement is bij woningcorporaties in handen van het bestuur. Zo staat het ook omschreven in de Governancecode Woningcorporaties van Aedes.

Het bestuur heeft de taak om aan de raad van commissarissen te rapporteren over de risico’s en om de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de raad te bespreken.
Binnen het bedrijf heeft het bestuur rond het risicomanagement de rol van sponsor en aanjager. Ze dient het gedachtegoed en de toegevoegde waarde van risicomanagement te promoten binnen de organisatie. Als aanjager dient het bestuur er ook voor te zorgen dat het risicomanagement daadwerkelijk op gang komt en dat de vaart erin blijft.

Tonny van der Ven, lid raad van bestuur AlleeWonen in Roosendaal
‘Het besef dringt door dat het bewust zijn van risico’s niet alleen aan de top beleefd moet worden. Dat het niet alleen een kwestie van sturen en beheersen is, maar dat het gedrag moet zijn van het hele bedrijf. We kunnen nog wel wat knutselen aan de systemen, maar het hart van risicomanagement zit bij de mensen, in hun manier van werken. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar is hartstikke moeilijk. Vergelijk het met fietsen. Zodra je kunt fietsen, snap je niet hoe moeilijk je het vond om het te leren.’

Relevante vragen over bestuurders (Aedes, augustus 2016)