Routeplanner nieuwe privacywetgeving voor woningcorporaties

Ook woningcorporaties moeten zich voorbereiden op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 in werking treedt. Wat betekent deze nieuwe wet voor corporaties en welke maatregelen moeten zij nemen? Ter ondersteuning bij deze voorbereiding ontwikkelde Aedes samen met corporaties en onderzoeksbureau Privacy Company de AVG Routeplanner voor woningcorporaties.

De Routeplanner geeft inzicht in de belangrijkste wettelijke verplichtingen en legt concreet uit welke maatregelen een corporatie moet nemen om aan die verplichtingen te voldoen. Het instrument bestaat uit verschillende documenten, die los van elkaar zijn te gebruiken.

Stapsgewijze digitale introductie
In deze deels doorklikbare infographic vindt u een stapsgewijze introductie op het gebruik van de Routeplanner.

De Routeplanner is een onderdeel van de activiteiten van de coalitie Digitalisering en informatisering. 

Update: aanvullende documenten AVG Routeplanner
Aan de AVG Routeplanner voor woningcorporaties zijn de volgende documenten toegevoegd: 

  • 18    Privacy by design en default
  • 19a    Bewaartermijnen: uitleg en achtergrondinformatie
  • 19b    Bewaartermijnen:  een best practice
  • 20    Awareness en mogelijke Awareness-activiteiten
  • 21    Checklist zwarte lijst

Aanvragen Routeplanner
De AVG Routeplanner voor woningcorporaties is via mail aan te vragen bij Maartje Hogenboom, secretaresse afdeling Sectorontwikkeling en professionalisering, m.hogenboom@aedes.nl

Presentaties Aedes-kennisbijeenkomst​
De presentaties van de Aedes-kennisbijeenkomst Informatiebeveiliging en privacy van 14 november 2017 zijn hier te vinden: