Digitale veiligheid en privacywetgeving

Het delen van je hobby via sociale media lijkt onschuldig. Maar het blijkt voor hackers een waardevolle informatiebron te zijn. Dat maakte schrijfster Maria Genova duidelijk op de drie kennissessies die Aedes in juli organiseerde ter vergroting van de digitale veiligheid van woningcorporaties. Nu ontwikkelt Aedes een routeplanner voor de komende, nieuwe privacywetgeving.

 

Op de bijeenkomsten liet Maria Genova, auteur van het boek Komt een vrouw bij de hacker, zien hoe eenvoudig het kan zijn om computers te hacken. Verder illustreerde ze met voorbeelden welke gevaren er op de loer liggen als je bijvoorbeeld je hobby deelt via sociale media. Genova maakte de deelnemers aan de bijeenkomsten niet alleen bewust van de privacy-gevaren. Ze gaf ook praktische tips. Bijvoorbeeld over het bedenken van eenvoudige varianten van een sterk wachtwoord én het onthouden daarvan. Ook liet zij zien dat het niet altijd nodig is om alle gegevens die gevraagd worden bij het aanmaken van een account naar waarheid in te vullen.

De deelnemers kregen ook een live demonstratie van Rob de Vries. Hij is een zogeheten ethisch hacker. Dat is een computerspecialist die beveiligingssystemen en netwerken preventief test. De Vries maakte duidelijk hoe hackers denken en te werk gaan. Ter illustratie maakte hij ter plekke een nep-wifi-signaal aan waarmee hij berichten aan deelnemers kon onderscheppen en zelfs toegang kreeg tot hun smartphones. 

Privacywetgeving
Net zoals andere organisaties en bedrijven moeten ook corporaties aan privacywetgeving voldoen. In mei 2018 worden de wettelijke regels verscherpt en treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Aedes publiceerde met het oog op deze nieuwe wetgeving samen met Bouwend Nederland en UNETO-VNI de Handreiking persoonsgegevens bij bouw, renovatie en onderhoud. Eerder verscheen al de Handreiking gegevensbescherming.

Oproep
Aedes ontwikkelt nu samen met corporaties en CorpoNet een routeplanner voor de AVG. Corporatiemedewerkers die mee willen werken aan deze routeplanner kunnen contact opnemen met Paul Minke, belangenbehartiger bij Aedes, p.minke@aedes.nl