Praktijk

FidesWonen: alle medewerkers aan de Permanente Educatie

Bij woningcorporatie FidesWonen zijn binnenkort niet alleen de directeur-bestuurder en commissarissen verplicht om hun vakkennis regelmatig bij te werken. Ook medewerkers, van manager tot secretaresse, volgen vanaf 2016 cursussen, workshops en seminars volgens het systeem van Permanente Educatie (PE).

‘Toen Permanente Educatie voorbijkwam, dacht ik: waarom voeren we dat niet ook in voor managers en andere medewerkers?’, zegt directeur-bestuurder Gert-Jan van der Valk van de corporatie in het Zuid-Hollandse Middelharnis. Ik vind het erg belangrijk dat iedereen zichzelf blijft ontwikkelen. Voor de organisatie, maar ook voor de medewerkers zelf.’

De PE-systematiek, ontwikkeld door de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) en Aedes, is bedoeld om de bijscholing van bestuurders en commissarissen te structureren en monitoren. ‘Een mooi middel om ook structuur te krijgen in de bijscholing van andere medewerkers’, aldus Van der Valk.

PE-punten
Managers bij FidesWonen moeten straks 81 ‘PE-punten’ per drie jaar halen, wat neerkomt op 81 uur studie. Andere medewerkers zijn verplicht elke drie jaar 54 PE-punten te halen. Ter vergelijking: voor bestuurders geldt een minimum van 108 PE-punten per drie jaar. De PE-verplichting geldt in principe voor alle medewerkers. Hoewel: ‘De medewerkers die ons kantoor schoonmaken zijn hier niet toe verplicht. We hebben bijvoorbeeld ook twee schilders in dienst die dit jaar 60 worden. Die zouden we ook gedeeltelijk vrijstelling kunnen geven.’

Competenties
Naast een viertal zogeheten ‘kerncompetenties’ die voor iedereen gelden, heeft Van der Valk in overleg met de medewerkers per functie vier specifieke competenties benoemd. Die moet de medewerker beheersen om optimaal te kunnen functioneren. De competenties gelden als leidraad voor de keuze van cursussen, trainingen, seminars en andere opleidingsactiviteiten in het kader van PE. ‘In functioneringsgesprekken komen we terug op de gevolgde of juist niet gevolgde opleidingen, om de medewerkers daarin bij te sturen en te stimuleren.’

Commissarissen
Het enthousiasme voor Permanente Educatie leeft bij FidesWonen in meerdere delen van de organisatie: de raad van commissarissen stelde zelf voor dat zij niet elk jaar de verplichte vijf, maar tien PE-punten moeten behalen. Daar is Van der Valk blij mee: ‘Vijf punten, dat komt neer op een middag studie per jaar. Dat is wel erg mager, gezien de verantwoordelijkheid die de interne toezichthouders tegenwoordig op hun schouders toebedeeld krijgen.’

In deze tijd vol veranderingen, met onder andere de nieuwe Woningwet, is het belangrijk dat commissarissen hun eigen kennis vergaren en niet te veel op bestuurders leunen, vindt Van der Valk. ‘Je moet als commissaris niet afhankelijk zijn van de kennis die je via je bestuurder tot je krijgt. Want die bestuurder heeft altijd de kans zijn informatie in te kleuren.’

Beleid deskundigheidsbevordering & opleidingen (FidesWonen, 25 maart 2015)