Proces

Voortgang Permanente Educatie-punten

Bestuurders van woningcorporaties spraken eind 2014 op het Aedes-congres samen af om structureel aan Permanente Educatie (PE) te doen. Vanaf 1 januari 2015 is PE een lidmaatschapseis en dient iedere bestuurder in drie jaar 108 Permanente Educatie-punten te behalen. De eerste driejaarsperiode is inmiddels verstreken en Aedes bekijkt nu hoeveel punten individuele bestuurders hebben behaald.

De PE-systematiek is bedoeld om de scholing van bestuurders te stimuleren, structureren en monitoren. Bestuurders dienen in periodes van drie jaar (2015-2017, 2016-2018, 2017-2019 etc.) 108 punten te behalen en deze te registreren in de Aedes PE-academie. Het grootste deel van die punten kunnen behaald worden bij geaccrediteerde opleiders die hun aanbod koppelen aan PE-punten.

Onvoldoende punten: wat nu?
Aedes inventariseert het behaalde aantal punten per bestuurder. Bestuurders die over de termijn 2015-2017 niet het vereiste aantal punten hebben behaald, ontvangen hierover bericht. Als bestuurders wegens onvoorziene omstandigheden niet het vereiste aantal punten hebben behaald, kunnen zij deze tot 1 juli 2018 alsnog behalen en bijschrijven op het blok 2015-2017. Invoeren kan tot 1 augustus 2018. Als er na 1 augustus onvoldoende punten zijn behaald, dan plaatst Aedes volgens afspraak de naam van de betreffende corporatie op Aedes.nl.

Bijzonderheden

  • Bestuurders die in de loop van een jaar zijn benoemd of van corporaties die later lid zijn geworden van Aedes hoeven geen 108 PE-punten te behalen. Daarvoor wordt de verplichting voor het eerste jaar van het blok naar rato berekend.

Voorbeeld: bestuurders die in juli 2015 zijn benoemd, hoeven in de periode 2015-2017 slechts 90 PE-punten te halen (5/6e deel omdat hij of zij maar 5/6e deel van de periode bestuurder is geweest).

  • Bestuurders die vanaf 1 januari 2016 zijn benoemd, worden pas gemonitord begin 2019 (2016-2018).
  • Bestuurders van corporaties met minder dan 1.000 verhuureenheden kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een lagere PE-verplichting. Daarvoor dient u dispensatie bij Aedes aan te vragen.

Kijk voor meer informatie in de veelgestelde vragen over verplichte Permanente Educatie voor corporatiebestuurders (Aedes, juli 2018).