Naleving PE-punten

De eerste driejaarsperiode voor de permanente educatie is verstreken en Aedes controleert nu of individuele bestuurders de vereiste 108 PE-punten over de periode 2015-2018 hebben behaald. Corporaties waarvan de bestuurders onvoldoende punten hebben behaald worden, zoals op het ledencongres van 20 november 2014 afgesproken, vermeld op Aedes.nl.

Ieder jaar informeert Aedes leden als zij onvoldoende PE-punten dreigen te behalen. Bestuurders die door omstandigheden het aantal punten niet hebben kunnen halen, krijgen tot 1 juli van het daaropvolgende jaar de tijd deze in te halen. Invoeren kan dan tot 1 augustus van datzelfde jaar. Indien er na 1 augustus onvoldoende punten geregistreerd staan, dan plaatst Aedes volgens de afspraken de naam van de corporatie op Aedes.nl.

Governancecode
De Governancecode verplicht leden om in iedere periode van drie jaar 108 PE-punten te behalen. Lees de regels voor permanente educatie via de link.

Download:

- Overzicht corporaties met onvoldoende PE-punten per 01.08.2018