Aedes tot 2021 gecertificeerd voor toekenning PE-punten

Aedes-leden zijn zeer tevreden over het niveau en de organisatie van kennis- en opleidingsbijeenkomsten van Aedes. Dat geeft 98,1 procent van de ondervraagden aan in het onderzoek van keuringsinstelling CEDEO. Twee jaar geleden was dat 97,6 procent. Met deze score is Aedes ook de komende twee jaar een gecertificeerd opleidingsaanbieder en mag punten voor Permanente Educatie (PE) toekennen aan bezoekers van bepaalde bijeenkomsten.

Minimale eis om voor dit certificaat in aanmerking te komen is 80 procent tevredenheid. Aedes zit daar ruimschoots boven. Bijeenkomsten voldoen volgens respondenten aan de verwachtingen, zijn inhoudelijk sterk, worden begeleid door vakkundige mensen, staan dicht bij de praktijk en zorgen voor goede algemene informatie en bruikbare tips. ‘Instrumenten die worden aangereikt zijn voor iedereen bruikbaar’ geeft een bezoeker aan. Daarnaast wordt ook de verbindende functie van de bijeenkomsten erg gewaardeerd. Een van de deelnemers zegt daarover ‘voor mij is het pluspunt het delen van kennis en het samenbrengen van verschillende corporaties’. 

Aedes laat elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek doen, om gecertificeerd te blijven voor het toekennen van PE-punten aan directeur-bestuurders.
 

Permanente Educatie verplicht voor directeur-bestuurders

Corporatiebestuurders, die lid zijn van Aedes, zijn verplicht tot Permanente Educatie. Zij moeten steeds in een periode van drie jaar minimaal 108 PE-punten halen (2017-2019, 2018-2020, 2019-2021 etc.). Bestuurders kunnen hun punten behalen bij aanbieders van geaccrediteerde opleidingen.
 

Aedes PE-academie voor registreren PE-punten

Bestuurders moeten hun PE-punten registeren in de Aedes PE-academie. In deze portal kunnen bestuurders naast registratie van hun PE-punten ook terecht voor het bekijken van PE-aanbod.