Wat doe jij morgen? Kom naar de vervolgsessies van Innovatielab #2

Wat doe jij morgen en hoe werk jij in 2025? Het tweede Innovatielab inspireerde, we leerden en kunnen gaan vernieuwen. Deze bruisende ochtend van dinsdag 13 oktober 2020 krijgt een vervolg met sessies over verschillende thema's. #WatDoeJijMorgen?  Meld je aan.

Jouw werk ziet er in 2025 anders uit nu. Dat biedt veel kansen, maar vraagt ook iets van jou. Zo kun je leren van de praktijkervaring van de Britse woningcorporatie United Welsh waar Pim de Morree van Corporate Rebels over sprak tijdens het Innovatielab. En mede dankzij Herbert Blankesteijn en Ben van de Burg van de podcast De technoloog weten we dat technologie helpt bij het contact met en tussen huurders. Dagvoorzitter Ergin Borova deelde zijn persoonlijk verhaal en kwam tot de optelsom IQ+EQ+CQ+AQ: naast intelligentie en empatisch vermogen zijn ook creativiteit en aanpassingsvermogen nodig om iets te veranderen.

Laat je verder inspireren door de vervolgsessies van het Innovatielab, neem het heft in eigen handen en ga aan de slag met de veranderingen in je werk. #WatDoeJijMorgen? Deze sessies zijn voor bestuurders, leidinggevenden en P&O'ers. Heb je affiniteit met de thema's en werk je in een andere functie, meld je dan vooral toch aan.

Vervolgsessies Innovatielab #2

 • Samen werken aan leefbare wijken, maandag 26 oktober 13.00-14.30 uur (Bestuurders en leidinggevenden)
  Radboud Engbersen, expert sociaal domein van Movisie, behandelt vraagstukken rond leefbaarheid en veiligheid en de rol van woningcorporaties, zoals de aanpak van sociale problemen (met partners) en het bevorderen van de samenredzaamheid van buren. Corporaties kunnen daarnaast een cruciale rol vervullen in het debat over gemengde buurten en het voorkomen van achterstandswijken.
   
 • Conceptueel bouwen, wat is daarvoor nodig? Maandag 16 november 10.00-11.30 uur (Bestuurders en leidinggevenden)
  Corporaties willen voldoende betaalbare huurwoningen aanbieden en dat vergt slimme oplossingen in tijden van woningnood. Daarom stimuleren Aedes, Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) en Brickton conceptueel bouwen. Wat heeft u daarvoor nodig? Een corporatie vertelt over hun aanpak en daarna krijgt u desgewenst uitgebreid commentaar op uw plan van aanpak
   
 • Digitalisering als oplossing voor eenzaamheid, maandag 14 december 10.00 -11.30 uur (Bestuurders en leidinggevenden)
  Hoe kan een woningcorporatie in een pandemie (zoals COVID-19) haar bewoners makkelijk en zonder fysiek contact benaderen? Hoe kunnen bewoners makkelijk gebruikmaken van de diensten van de woningcorporatie? Woonzorg heeft hiervoor een app ontwikkeld en legt uit hoe het idee ontstond, wat het voor de organisatiestructuur betekent en voor de bewoners.
   
 • De volgende stap in digitalisering – je zult maar bestuurder of leidinggevende zijn, maandag 14 december 13.00-14.30 uur (Bestuurders en leidinggevenden)
  Leidinggeven is samen de juiste keuzes maken en zorgen dat je strategie werkt. Ook nu we door COVID-19 op afstand blijven en digitaal verbinding zoeken. Kun je plannen en programma’s slim organiseren en volgen? QuatroSpect maakt haar digitaal platform hiervoor toegankelijk voor corporaties. Oprichter Anita van der Wal toont praktijkvoorbeelden uit verschillende sectoren van strategie tot praktijk. 
   
 • Transitie naar een toekomstbestendige corporatie, donderdag 14 januari 13.00 - 14.30 uur (Bestuurders en leidinggevenden) 
  Werken in de corporatie van de toekomst is het onderzoek van Dageraad Advies in opdracht van Aedes. Het bureau schetste samen met de branche een beeld van 2025 en wat dat betekent voor de organisatie, het werk(proces) en personeel. Dit onderzoek biedt u een mooie blik op de toekomst, u bepaalt zelf de veranderingen. Erwin Flim, (mede-)eigenaar van Dageraad Advies helpt u daarbij in deze sessie. 
   
 • Waarom is écht veranderen toch zo moeilijk? maandag 22 maart 10.00-11.30 uur (Bestuurders en leidinggevenden) 
  Als bestuurder weet je waar je met je organisatie naartoe wilt en je kent of vindt je weg naar dat doel. Persoonlijk leiderschap is de sleutel voor succesvol veranderen. Het begint bij jou als bestuurder. Tijdens deze online workshop onderzoek je interactief de kenmerken van goed leiderschap. Trainer Marc Geerts is zeer ervaren in cultuur- en verandermanagement voor mensen én organisaties. 
   
 • Cultuur maakt het verschil, maandag 8 maart 10.00-11.30 uur (Bestuurders en leidinggevenden) 
  Organisaties die excelleren in dienstverlening doen dat niet omdat hun processen en systemen zoveel beter zijn. Nee, ze onderscheiden zich door een cultuur waarin de relaties tussen mensen centraal staan. Relaties met bewoners, relaties met ketenpartners, relaties met elkaar. Hoe je daar een basis voor legt, hoort u van House of Hostmanship.
   
 • Duurzame inzetbaarheid als onderdeel van de reguliere business, maandag 9 november 13.00-14.30 uur (P&O'ers) 
  In deze sessie onder leiding van hoogleraar Duurzame Inzetbaarheid Aukje Nauta leer je als P&O’er over een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden die je helpen om jouw organisatie voor te bereiden op de toekomst. In een verrassende omgeving vertelt een corporatie over het proefproject waarbij Duurzame Inzetbaarheid onderdeel wordt van het proces van strategische personeelsplanning.
   
 • De succesfactoren om Duurzame Inzetbaarheid echt te laten werken, maandag 30 november 13.00-14.30 uur (P&O'ers)
  Ondanks alle inspanningen van werkgevers is het matig gesteld met de praktijk van Duurzame Inzetbaarheid. Inge van Nispen en Marieke Bosscha van Eelloo geven P&O-ers in een interactieve workshop aanknopingspunten om Duurzame Inzetbaarheid echt te laten werken en geven uitleg over APQ een instrument voor medewerkers om proactief aan hun loopbaan te werken.
   
 • Duurzame Inzetbaarheid: van abstract begrip naar concrete actie, dinsdag 26 januari 13.00-14.30 uur (P&O'ers) 
  In deze tijd van snelle verandering veranderen functies, werkprocessen, rollen en de eisen aan teams. Dit vraagt nogal wat van je medewerkers op het gebied van hun functioneren en ontwikkeling. Hoe krijg je mensen in beweging en hoe neem je hen mee in de gewenste verandering? Molijn biedt een actief seminar over het activeren van medewerkers en het leren denken in eigenaarschap.
   
 • Verleiden tot zelfsturing in groei, dinsdag 9 februari 13.00-14.30 uur (P&O'ers) 
  Joseph Kessels is dé HRD-goeroe van Nederland en promoveerde cum laude op een onderzoek naar het ontwerpen van succesvolle opleidingsprogramma's. Hij geeft je in zijn workshop antwoord op de vraag hoe je een invloedrijke leercultuur creëert. Hoe maak je dat leren een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfscultuur? Wil jij antwoord op deze vraag? Meld je dan snel aan voor de sessie.
   
 • Praktische handvatten voor SPP, maandag 1 maart 10.00-11.30 uur (P&O'ers) 
  Werken in de corporatie van de toekomst is het onderzoek van Dageraad Advies in opdracht van Aedes met een beeld van 2025 de betekenis ervan voor de organisatie, het werk(proces) en personeel. P&O adviseert het bestuur. Erwin Flim, (mede-)eigenaar van Dageraad Advies helpt u bepalen hoe u met de uitkomsten stappen zet in strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid.