Verandering mantelovereenkomsten per 2019

Woningcorporaties maakten in het verleden gebruik van de voordelen die Aedes met verschillende samenwerkingspartners had afgesproken. Deze voordelen bestonden voornamelijk uit korting op inkooptrajecten. De samenwerkingspartners en de mantelovereenkomsten zijn per 1 januari 2019 veranderd.

Aedes heeft het aanbod van mantelovereenkomsten onderzocht. Hierbij bleek dat tussen 2013 en 2017 voornamelijk mantelovereenkomsten zijn afgesloten voor producten en diensten die niet tot de kernactiviteiten van woningcorporaties horen. Verder blijkt dat de grootste tien inkoopcategorieën verantwoordelijk zijn voor minimaal 80 procent van de inkoopuitgaven van corporaties. 

Gevolgen wijziging aanbod en overeenkomsten
Tot eind 2018 konden corporaties gebruikmaken van de huidige overeenkomsten en financiële inkoopvoordelen. Inmiddels zijn alle bijeenkomsten opgezegd van rechtswege beëindigd. 

De afspraken die u als individuele corporatie heeft gemaakt met een leverancier blijven van kracht. In ieder geval totdat die individuele overeenkomsten van rechtswege eindigen.

Tien inkoop categorieën 
Aedes richt zich voornamelijk op de tien inkoopcategorieën die corporaties de meeste voordelen bieden bij het doen van hun kernactiviteiten. Samen met verschillende corporaties maakt Aedes inkoopdocumenten die de hele sector kan gebruiken. Deze inkoopdocumenten kunt u vinden in de Aedes Community inkoopsamenwerking. Met goede voorbeelddocumenten kunt u met minder inspanning, meer (financiële) risico’s onder controle krijgen. 

Aedes maakt inkoopdocumenten voor de volgende categorieën:

  1. onderhoud
  2. nieuwbouw
  3. installateurs CV en MV
  4. energie (vanuit de servicekosten)
  5. elektrotechniek
  6. schilderwerken
  7. schoonmaak
  8. verzekeringen
  9. ICT
  10. asbestwerkzaamheden

De voorbeelddocumenten maken we samen met onze leden. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze gezamenlijke trajecten. Neem hiervoor contact op met Gaby van der Peijl via 06 - 351 124 59 of [email protected].