Verandering aanbod mantelovereenkomsten per 2019

Woningcorporaties maken gebruik van de voordelen die Aedes met verschillende samenwerkingspartners heeft afgesproken. Deze voordelen zijn onder meer korting en gratis instrumenten. De samenwerkingspartners en de mantelovereenkomsten veranderen per 1 januari 2019. Wat betekent dit voor het ledenvoordeel?

Aedes heeft het huidige aanbod mantelovereenkomsten onderzocht. Het blijkt dat tussen 2013 en 2017 voornamelijk mantelovereenkomsten zijn afgesloten voor producten en diensten die niet tot de kernactiviteiten van woningcorporaties horen. Verder blijkt dat de grootste tien inkoopcategorieën verantwoordelijk zijn voor minimaal 80 procent van de inkoopuitgaven van corporaties. 

Gevolgen wijziging aanbod en overeenkomsten
Tot eind 2018 kunnen corporaties gebruikmaken van de huidige overeenkomsten en financiële inkoopvoordelen. De lopende overeenkomsten met AON en Renault blijven van kracht. Aedes maakt nieuwe afspraken met Het Nederlands Inkoop Centrum (NIC) zodat corporaties nog steeds gratis gebruik kunnen maken van de inkoop- en contractmanagementscans. Alle andere afspraken van Aedes met Het NIC vervallen per 1 januari 2019, zoals korting op een spendanalyse.

De afspraken die u als individuele corporatie heeft gemaakt met een leverancier blijven van kracht. In ieder geval totdat die individuele overeenkomsten van rechtswege eindigen.

Tien inkoop categorieën 
Aedes start samen met verschillende corporaties vanaf 1 januari 2019 met het afsluiten van nieuwe mantelovereenkomsten. Daarbij richt Aedes zich enkel op de tien inkoopcategorieën die corporaties de meeste voordelen bieden bij het doen van hun kernactiviteiten. Corporaties die gebruikmaken van deze overeenkomsten kunnen met minder inspanning, meer (financiële) risico’s onder controle krijgen. 
1.    onderhoud
2.    nieuwbouw
3.    installateurs CV en MV
4.    energie (vanuit de servicekosten)
5.    elektrotechniek
6.    schilderwerken
7.    schoonmaak
8.    verzekeringen
9.    ICT
10.    asbestwerkzaamheden

Top 5 inkooptrajecten
Aedes kan deze tien inkooptrajecten echter niet allemaal tegelijk oppakken en heeft daarom samen met het Aedes Inkoopnetwerk een top 5 inkooptrajecten opgesteld. Met deze trajecten starten we:
1.    cv en mv
2.    schoonmaak
3.    zonnepanelen 
4.    schilderwerken
5.    warmtepompen

Deze inkooptrajecten pakken we samen met onze leden op. U bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij deze gezamenlijke inkooptrajecten. Neem hiervoor contact op met Gaby van der Peijl via 06 - 351 124 59 of g.vanderpeijl@aedes.nl.