Verdieping

Ter visie-sessie nieuwe catalogus beeldkwaliteit

Er komt een nieuwe kwaliteitscatalogus voor woningcorporaties. De nieuwe catalogus – opgesteld door een werkgroep waar ook Aedes deel van uitmaakt – ligt in december 2018 ter visie. 

 

Vooruitlopend op de tervisielegging organiseren we op donderdag 15 november 2018 van 10.00 tot 13.30 uur een ter visie-sessie voor corporatiemedewerkers. Tijdens deze sessie toetsen we of wat de werkgroep bedacht heeft overeenkomt met de dagelijkse praktijk van corporaties. We delen de methodiek en halen kennis op.

Wilt u de ter visie sessie over beeldkwaliteit bijwonen?  
>> Meld u aan

Meer informatie over de sessie?
>> Ga naar de agenda

Beeldkwaliteit binnen de corporatiesector
Met een eenduidig beeld van de staat van een gebouw sturen corporaties makkelijker op kwaliteit en kunnen ze middelen doelmatiger besteden. Door beeldkwaliteit in de hele organisatie te integreren ontstaat een duidelijk kader voor de woningcorporatie, beheerder, bewoner en aannemer om te communiceren over de huidige en gewenste kwaliteit van een gebouw. De nieuwe kwaliteitscatalogus is hierbij een praktisch hulpmiddel.