Praktijk

Samenwerking leidt tot besparing op inkoopkosten

De inkoopsamenwerking ‘Gezamenlijke Inkoop Onderhoudsmaterialen’ tussen woningcorporatie Mitros en onderhoudsbedrijf VOC is per 1 september 2018 uitgebreid met woningcorporatie Bo-Ex (Utrecht) en onderhoudsbedrijf Vastgoed Service (Delft). De nieuwe partijen profiteren door hun deelname aan de inkoopsamenwerking van een kostenverlaging.

Intensieve samenwerking met unieke afspraken
Beide partijen sluiten per direct aan bij de inkoopsamenwerking. Dankzij de samenwerking kopen de corporaties sinds 2016 hun onderhoudsmaterialen gezamenlijk in bij Mastermate. Met haar service- en onderhoudsconcept neemt Mastermate de complete voorraad, bevoorrading en monitoring van de materialen voor het dagelijks onderhoud uit handen. De inkoopsamenwerking is intensief, met afspraken en ambities die uniek zijn in de keten. Frans Kern, directeur Vastgoed Service:

’De meerwaarde van deze samenwerking is voor ons dat wij nu altijd en op tijd alle materialen voorhanden hebben.’

Efficiency- en kostenvoordelen
De samenwerkingspartners delen de ambitie om kosten te besparen, processen te verbeteren en van elkaar te leren, alles ten gunste van de huurder. Patrick Verhoeven, manager onderhoud bij Mitros: ‘Door de schaalvoordelen van de samenwerking zijn partijen in staat een vuist te maken richting fabrikanten. De verwachting is dat hierdoor onnodige schijven uit de keten verdwijnen en besparingen worden gerealiseerd. Alle partijen streven naar een extra korting van 3 à 5% op de huidige prijslijst.’

Samenwerken loont
Ook inkoopvoordeel behalen door samenwerking? Mitros noemt de volgende succesfactoren voor een geslaagde inkoopsamenwerking: 

  • Voer persoonlijke gesprekken met onderhoudsmanagers en deel ervaringen.
  • Geef prioriteit aan de totstandkoming van de inkoopsamenwerking.
  • Op onderdelen kunnen corporaties altijd zelfstandig andere keuzes maken, zolang de intentie om te willen samenwerken maar blijft. Uiteraard levert dit minder kostenbesparing op.
  • Zie een inkoopsamenwerking als een moment van heroverweging van de eigen huidige contracten.
  • Creëer extra voordeel door van elkaar te leren en de eigen processen te verbeteren.
  • Zie elke kostenbesparing als een waardevolle besparing dat direct ten gunste komt van de huurder.
  • Word bewust van de impact van samenwerken. Corporaties die de krachten bundelen, vormen een sterke speler op de markt en zorgen samen voor betere inkoopcondities.