Instrument 'Samen inkopen' helpt bij start van inkoopsamenwerking

Corporaties geven jaarlijks samen ongeveer 10 miljard euro uit aan bijvoorbeeld bouw- en onderhoudsbedrijven, ICT- en schoonmaakdiensten, accountants en juristen. Door inkoop professioneel te organiseren kunnen corporaties risico’s beheersen, hun taken efficiënt en effectief uitvoeren en kosten besparen. Gezamenlijk inkopen levert dus vele voordelen op. Toch gebeurt dit in de praktijk te weinig. ‘Om de start in inkoopsamenwerking te stimuleren en faciliteren, lanceert Aedes het instrument Samen inkopen', zegt Gaby van der Peijl, adviseur Inkoopsamenwerking bij Aedes en de opdrachtgever hiervan.

Inkopen is een vak en professioneel inkopen is nog niet bij elke corporatie (goed) geregeld. We zien een ontwikkeling dat corporaties zich verenigen om inkoop samen te organiseren, oftewel inkoopsamenwerking. Van der Peijl: ‘Het wel of niet gezamenlijk inkopen zou altijd een bewuste keuze moeten zijn. Inkoopsamenwerkingen zijn succesvol als de doelstellingen en het kennisniveau grotendeels gelijkwaardig zijn.’ 

Samenwerking met de Hogeschool
De studenten Bilal Boubkari, Dico Cabout, Mark Boer en Davey Matheron maakten dit nieuw instrument in samenwerking met Aedes en de Hogeschool Rotterdam. De studenten zijn in september gestart met de minor Inkoop. Op basis van bestaande inkooptheorie is het instrument ontwikkeld samen met inkoopexperts. Met een online enquête is het instrument getoetst bij woningcorporaties. 'Het instrument Samen inkopen is een spiegel voor corporaties die echt willen weten wat hun samenwerkingsmogelijkheden zijn op het gebied van inkoop’, zegt Cabout. ‘In deze samenwerking met de Hogeschool-studenten koppelen we bestaande kennis aan een nieuwe frisse blik van young potentials’, zegt Van der Peijl. ‘Aedes is trots op het feit dat de studenten met minimale input een ‘consultancy’-opdracht tot een goed einde weten te brengen.’

Het instrument is bedoeld als vertrekpunt voor mogelijke inkoopsamenwerkingen. Inkoopsamenwerking is niet altijd eenvoudig, zeker als er verschil is in (inkoop)kennisniveau of organisatiedoelstellingen. Wat is de meest krachtige  eigenschap van dit instrument? Boubkari: ‘De kennis over de (on)mogelijkheden van inkoopsamenwerking. Iedereen die de stappen doorloopt, krijgt een voorspelling of samenwerking tussen bepaalde corporaties kan werken of niet.’ Cabout vult aan: ‘In de praktijk blijkt dat bij corporatie niet altijd duidelijk. Het instrument legt dit bloot.’ 

Meer instrumenten
Aedes heeft meer instrumenten ter ondersteuning van de inkoopsamenwerking. Ook is er een fysiek netwerk en kunt u zich aansluiten bij de digitale community. Meer informatie vindt u in het dossier Inkoopsamenwerking.