FAQ

Leveranciersmanagement

Leveranciersmanagement is het onderdeel van contractmanagement dat zich richt op het verbeteren van de prestaties van de leverancier. 

Waarom is leveranciersmanagement belangrijk voor uw corporatie?
Vandaag de dag besteden corporaties meer en meer uit aan derden. Dat geldt ook voor werkzaamheden voor huurders. Daardoor worden ze afhankelijker van leveranciers. Alleen door goed leveranciersmanagement kan uw corporatie precies krijgen wat ze nodig heeft.

Leidraad leveranciersmanagement 3e kwartaal 2019
Ondanks dat leveranciersmanagement steeds belangrijker wordt, heeft slechts een op de zes organisaties een proces en strategie voor het managen van leveranciersrelaties. Om die reden is Aedes op dit moment met verschillende corporaties bezig om de Leidraad Leveranciersmanagement te maken. Naar verwachting komt deze beschikbaar in het derde kwartaal van 2019.